Koulutustarjonta 2013-2014, ARKISTO

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

Matemaattisten aineiden (fysiikka, kemia, matematiikka) aineenopettajan koulutus

Matemaattisten aineiden (fysiikka, kemia, matematiikka) aineenopettajan kelpoisuus saavutetaan suorittamalla filosofian maisterin tutkinto, johon sisältyvät vähintään kahden opetettavan aineen opinnot. Opetettavien aineiden opinnoissa pääaineessa vaaditaan perus-, aine- ja syventävät opinnot mukaan lukien pro gradu-tutkielma. Lisäksi opintoihin tulee sisältyä aineenopettajan pedagogiset opinnot, joista vastaa kasvatustieteiden tiedekunta. Hakijan täytyy tämän hakukohteen sisällä valita, pyrkiikö hän fysiikan vai kemian vai matematiikan aineenopettajan koulutukseen (vain yhteen kohteeseen koulutuksen sisällä voi hakea). Opiskelijat valitaan tässä hakukohteessa valintaperusteiden mukaan joko fysiikan, kemian tai matemaattisten tieteiden koulutusohjelmiin. Lisäksi hakija voi valita vain sellaisen aineen, josta on kirjoittanut ylioppilastutkinnosta vähintään magna cum laude approbaturin.

Kuva:
Antti Ekola

Perustiedot

Sisäänotto 2013: 
55
Opintojen kesto: 
5 vuotta (3+2)
Laajuus: 
300 op (180+120)
Opetuskieli: 
suomi
Valmistuneiden työnimikkeitä: 
Peruskoulun ja lukion lehtori
Matemaattisten aineiden aineenopettaja

Hakeminen ja valintaperusteet

Seuraava haku: 
4.3.2013 - 3.4.2013 klo 16:15
Hae opiskelijaksi: 

Koulutusohjelmaan haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa yliopistohaku.fi