Koulutustarjonta 2013-2014, ARKISTO

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

Konetekniikan koulutusohjelma

Konetekniikka on mukana lähes kaikessa tekniikassa. Konetekniikka on laitteiden suunnittelua ja teknistä laskentaa, ohjausautomaatiota, materiaaliosaamista ja tuotantotekniikkaa. Konetekniikkaa on prosessiteollisuuden ja ympäristöteknologian laitteissa, elektroniikan mekaniikassa ja valmistuksessa, rakennusteollisuuden tuotteissa ja tuotantovälineissä. Konetekniikkaa ovat niin suurten laivojen tai paperikoneiden rakenteet kuin myös avaruussatelliittien osat ja pienimmät nanotekniikan tuotteet. Konetekniikan osaaja yhdistää teknisissä ratkaisuissaan eri tekniikan osa-alueet toimiviksi tuotteiksi ja voi hyödyntää koneteknistä perusosaamistaan kaikilla tekniikan soveltamisalueilla.

Konetekniikan laaja-alaisuudesta johtuen kukaan ei hallitse kaikkea. Siksi konetekniikan koulutusohjelman opiskelijat valitsevat opintojen kuluessa oman erikoisalansa seuraavista opintosuunnista: auto- ja työkonetekniikka, koneensuunnittelu, materiaalitekniikka, mekatroniikka ja konediagnostiikka, rakennesuunnittelu ja rakentamisteknologia, teknillinen mekaniikka, tuotantotalous sekä tuotantotekniikka. Riittävän laajan osaamisalueen varmistamiseksi opiskelijat valitsevat vielä täydentävät opintonsa jonkin toisen opintosuunnan opinnoista. Konetekniikan diplomi-insinöörit työskentelevät teollisuudenaloilla, joiden merkitys kansantaloudessa on suuri sekä uusien työpaikkojen luojina että ulkomaanvientimme lisääjinä. Konetekniikkaan tietotaitoon pohjautuva vienti kohentaa vaihtotasettamme ja luo työpaikkoja.

Kuva:
Eino Antikainen

Perustiedot

Sisäänotto 2013: 
105
Opintojen kesto: 
5 vuotta (3+2)
Laajuus: 
300 op (180+120)
Opetuskieli: 
suomi
Valmistuneiden työnimikkeitä: 
Kehitysinsinööri
Suunnittelija
Tuotantoinsinööri
Kunnossapitoinsinööri
Tuotekehitysjohtaja

Hakeminen ja valintaperusteet

Seuraava haku: 
4.3.2013 - 3.4.2013 klo 16:15
Hae opiskelijaksi: 

Koulutusohjelmaan haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa yliopistohaku.fi