Koulutustarjonta 2013-2014, ARKISTO

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

Luonnontieteellinen koulutusala

Luonnontieteiden opiskelu on monipuolista sekä työtavoiltaan että sisällöltään ja antaa valmiudet useisiin työtehtäviin. Luonnontieteilijän työkenttä on laaja; toisissa työtehtävissä vaaditaan juuri oman alan osaamista, toisissa taas yliopisto-opiskelun kehittämiä yleisiä valmiuksia. Opiskelun tavoitteena on, että opiskelija hallitsee tieteenalansa perusteet, käsitteistön, menetelmät ja keskeisimmät teoriat ja pystyy soveltamaan tietojaan käytäntöön. Lisäksi koulutus antaa edellytykset tieteelliseen jatkokoulutukseen ja valmiuden jatkuvaan opiskeluun sekä tieteelliseen viestintään.

Luonnontieteissä perusasioiden ymmärtäminen on ensiarvoisen tärkeää. Kunkin koulutusohjelman ensimmäisten opintovuosien peruskurssien merkitys on suuri, jonka pohjalle myöhemmät opinnot rakentuvat. Luonnontieteiden opiskelu on varsin vapaata. Opiskelija voi tutustua useisiin yliopiston oppiaineisiin opintojensa aikana. Opiskeluun kuuluu kysyminen ja kyseenalaistaminen. Tiedekunnassa harjoitettavan perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen lähtökohtina ovat korkeatasoisuus ja kansainvälisyys.

Tiedekunnan tutkimuksen painoaloja ovat:

  • Geenitutkimus
  • Avaruuden ja maapallon rakenne ja dynaamiset prosessit
  • Pohjoinen luonto, luonnonvarat ja ekosysteemit
  • Matemaattinen mallintaminen ja laskentamenetelmät
  • Monitieteinen ympäristötutkimus
  • Aineen rakenne ja synteesimenetelmät
  • Tietotekniikka ja sen sovellukset

 

Kuva:
Seppo Rytkönen

Perustiedot

+358 (0)294 481893
petri.pulli (at) oulu.fi
+358 (0)294 481052
heikki.kuoppala (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Seuraava yhteishaku: 
4.3.2013 - 3.4.2013 klo 16:15
Hae opiskelijaksi: 

Luonnontieteellisen koulutusalan koulutusohjelmiin haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa yliopistohaku.fi. Yksityiskohtaiset hakuohjeet ja valintaperusteet löydät kunkin koulutusohjelman kuvauksen yhteydestä.