Koulutustarjonta 2013-2014, ARKISTO

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

Hoitotieteen tieteenalaohjelma

Hoitotieteen tieteenalaohjelmaan valituilla opiskelijoilla pääaineena on hoitotiede. Hoitotieteen tieteenalaohjelmasta valmistuneet sijoittuvat asiantuntijoiksi vaativiin sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu-, kehittämis-, tutkimus-, opetus- ja johtotehtäviin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Valmistuneiden työllisyystilanne on ollut hyvä. Opiskelija voi sivuainevalinnoillaan suunnata opiskeluaan siten, että hän voi pätevöityä esimerkiksi ylihoitajan, johtavan hoitajan, osastonhoitajan tai kliinisen hoitotyön tehtäviin. Hoitotieteen tieteenalaohjelma antaa valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen, valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä sekä valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen. Opiskelu on tiivistä ja pitkäjänteistä työskentelyä yhteistyössä opiskelijaryhmän ja opettajien kanssa. Opiskelu pyritään toteuttamaan tutkimusryhmissä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan, joka laaditaan yhteistyössä omaopettajan ja tarvittaessa tutkimusprojektin johtajan kanssa.

Hakukelpoisuuden tuottaneen aikaisemman terveysalan opisto- tai ammattikorkeakoulututkinnon perusteella opiskelijalle korvataan opintoja 78 – 142 opintopistettä, riippuen aiemmasta tutkinnosta. Oppimisessa pyritään siihen, että opiskelija osaa analysoida ja kritisoida hoitotieteellistä tietoperustaa sekä vakuuttaa kuulijakuntansa hoitotieteellisen tiedon merkityksestä terveydenhuollossa ja yhteiskunnassa tänään ja tulevaisuudessa. Oppimista tuetaan monipuolisilla opetusmenetelmillä.

Kuva:
Juha Sarkkinen

Perustiedot

Sisäänotto 2013: 
13+2
Opintojen kesto: 
5 vuotta (3+2)
Laajuus: 
300 op (180 op + 120 op)
Opetuskieli: 
suomi
Valmistuneiden työnimikkeitä: 
Asiantuntija sosiaali- ja terveydenhuollossa
Ylihoitaja
Johtava hoitaja
Osastonhoitaja
Tutkija
+358 (0)294 485617
arja.isola (at) oulu.fi
+358 (0)294 485601
ulla.timlin (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Seuraava haku: 
4.3.2013 - 3.4.2013 klo 16:15
Hae opiskelijaksi: 

Koulutusohjelmaan haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa yliopistohaku.fi