Koulutustarjonta 2013-2014, ARKISTO

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

Prosessitekniikan koulutusohjelma

Prosessitekniikan koulutus sisältää teollisuudessa esiintyvät, teollisuusalasta riippumattomat mekaaniset ja kemialliset prosessit sekä lämmön- ja aineensiirtoon liittyvät ilmiöt ja niiden hallinnan. Koulutus antaa valmiudet suunnitella ja kehittää erilaisia prosesseja myös niiden automaattisen säädön ja optimoinnin sekä taloudellisten lainalaisuuksien ja ympäristövaikutusten näkökulmasta huomioiden tekniikan turvallisuuden ja ergonomian sekä henkilöstökysymykset.

Tutkinto koostuu varsinaisista prosessi- tai ympäristötekniikan aineopinnoista, matemaattis-luonnontieteellisistä perusopinnoista, sekä henkilökohtaisia taitoja ja valmiuksia tuottavista opinnoista. Opintojen pääpaino on yleisessä perussuunnittelussa, mutta ne antavat valmiudet myös vaativampiin suunnittelu- ja kehitystehtäviin tietyissä valittavissa olevissa erikoistumiskohteissa. Lisäksi koulutus antaa valmiudet itsenäiseen tutkimustyöhön.

Kuva:
Kati Leinonen

Perustiedot

Sisäänotto 2013: 
75
Opintojen kesto: 
5 vuotta (3+2)
Laajuus: 
300 op (180+120)
Opetuskieli: 
suomi
Lisätietoja opetuskielestä: 
Maisterivaiheessa osa opetuksesta on englanniksi.
Valmistuneiden työnimikkeitä: 
Käyttöinsinööri
Kehityspäällikkö
Tuotekehityspäällikkö
Automaatiosuunnittelija
Prosessisuunnittelija
+358 (0)294 482438
jukka.hiltunen (at) oulu.fi
+358 (0)294 482371
saara.luhtaanmaki (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Seuraava haku: 
4.3.2013 - 3.4.2013 klo 16:15
Hae opiskelijaksi: 

Koulutusohjelmaan haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa yliopistohaku.fi