Koulutustarjonta 2013-2014, ARKISTO

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

Terveystieteiden opettajan koulutusohjelma

Terveystieteiden opettajan koulutusohjelmaan valituilla opiskelijoilla pääaineena on hoitotiede ja sivuaineena hoitotieteen didaktiikka. Koulutus johtaa sekä terveystieteiden kandidaatin tutkintoon (TtK, 180 op) että terveystieteiden maisterin tutkintoon (TtM, 120 op). Ylempi korkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden tieteelliseen jatkokoulutukseen terveystieteiden lisensiaatin ja tohtorin tutkintoa varten.

Koulutusohjelma antaa valmiudet toimia itsenäisesti opettajana ja kasvattajana, arvioida oman alansa kehitystä ja soveltaa tieteellistä tietoa ja menetelmiä omassa työssään sekä suunnitella alansa työtä ja koulutusta tutkimuksen avulla. Koulutusohjelmasta valmistuneet sijoittuvat asiantuntijoiksi vaativiin sosiaali- ja terveydenhuollon opetus-, ohjaus-, suunnittelu-, kehittämis-, projekti-, tutkimus- ja johtotehtäviin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Valmistuneiden työllisyystilanne on ollut hyvä. Opiskelija voi vapaavalintaisilla opinnoilla suunnata opiskeluaan siten, että hän voi lisäksi pätevöityä esimerkiksi kliinisen hoitotyön tai hoitotyön johtamisen tehtäviin. Opiskelu on tiivistä ja pitkäjänteistä työskentelyä yhteistyössä opiskelijaryhmän ja opettajien kanssa. Opiskelu pyritään toteuttamaan tutkimusryhmissä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan, joka laaditaan yhteistyössä omaopettajan ja tarvittaessa tutkimusprojektin johtajan kanssa. Oppimista tuetaan monipuolisilla opetusmenetelmillä. 

Kuva:
Juha Sarkkinen

Perustiedot

Sisäänotto 2013: 
12
Opintojen kesto: 
5 vuotta (3+2)
Laajuus: 
300 op (180 op + 120 op)
Opetuskieli: 
suomi
Valmistuneiden työnimikkeitä: 
Lehtori
Opettaja
Asiantuntija sosiaali- ja terveydenhuollossa
Opetuskoordinaattori
Tutkija
+358 (0)294 485613
maria.kaariainen (at) oulu.fi
+358 (0)294 485616
pirjo.kaakinen (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Seuraava haku: 
4.3.2013 - 3.4.2013 klo 16:15
Hae opiskelijaksi: 

Koulutusohjelmaan haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa yliopistohaku.fi