Koulutustarjonta 2013-2014, ARKISTO

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

Teknologiapainotteinen luokanopettajakoulutus

Teknologiapainotteisessa luokanopettajakoulutuksessa teknologiakasvatus yhdistää kasvatustieteisiin matemaattis-luonnontieteellistä ainesta sekä teknisen työn tietoja ja taitoja. Koulutus antaa luokanopettajan kelpoisuuden ja on suunnattu opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita teknologiasta ja sen opettamisesta yleissivistävässä koulutuksessa.

Teknologia ymmärretään tässä yhteydessä laajasti sekä matemaattis-luonnontieteellisiin aineisiin tukeutuvana teoreettisena lähestymistapana, teknologian soveltamisena että käytännön toiminnallisuuteen perustuvana konkreettina tuottamisena. Kasvatustieteen kannalta painottuvat erityisesti ihmisen ja koneen välinen problematiikka (man-machine -relations), teknologian ja etiikan problematiikka (mm. ympäristökasvatus) sekä teknologisen kasvatuksen eri vaiheet ja muodot. Koulutusteknologiaan perehtyminen mahdollistaa kehittymisen oppimisympäristöjen asiantuntijaksi. Perehtyminen matemaattis-luonnontieteellisiin sekä teknillisiin tieteisiin antaa valmiudet yli oppiainerajojen tapahtuvaan teknologian opetuksen integrointiin.

HUOM! Teknologiapainotteiseen luokanopettajakoulutukseen ei ole erillistä hakua, vaan opiskelijat hakevat luokanopettajan koulutukseen. Valikoituminen teknologiapainotteiseen ryhmään tapahtuu opintojen alussa.

Kuva:
Kati Leinonen

Perustiedot

Opintojen kesto: 
5 vuotta (3+2)
Laajuus: 
300 op (180 op + 120 op)
Opetuskieli: 
suomi
Valmistuneiden työnimikkeitä: 
Peruskoulun luokanopettaja
+358 (0)294 483698
minna.saaskilahti (at) oulu.fi
+358 (0)294 483604
jenni.palomaa (at) oulu.fi
+358 (0)294 483660
minna.sainio (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Seuraava haku: 
4.3.2013 - 3.4.2013 klo 16:15
Hae opiskelijaksi: 

Koulutusohjelmaan haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa yliopistohaku.fi. Huom! Teknologiapainotteiseen luokanopettajakoulutukseen ei ole erillistä hakua, vaan opiskelijat hakevat luokanopettajan koulutukseen. Valikoituminen teknologiapainotteiseen ryhmään tapahtuu opintojen alussa.