Koulutustarjonta 2015-2016, arkisto

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

Logopedian koulutusohjelma

Logopedia on tieteenala, joka tarkastelee monipuolisesti normaalia puheen, kielen ja vuorovaikutustaitojen kehitystä sekä niiden häiriöitä. Sen keskeisinä tutkimuskohteina ovat äänen, puheen, kielen ja kommunikaation ilmenemismuodot sekä niiden häiriöiden ennaltaehkäisy, kuntoutus ja kuntoutuksen vaikuttavuus.

Logopedian koulutusohjelman suoritettuaan opiskelija voi hakea Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralta pätevyyden toimia laillistetun puheterapeutin ammatissa ja myös useissa puheen, kielen ja kommunikaation asiantuntemusta vaativissa tehtävissä. Logopedian peruskoulutuksessa opiskelijat kouluttautuvat monialaisiksi osaajiksi. Tähän tavoitteeseen pyritään koulutusohjelman tarkoituksenmukaisella oppiainevalikoimalla ja tutkimustyön monitieteisyydellä.

Logopedian koulutusohjelmassa opiskelijat perehtyvät normaalin puheen, kielen ja kommunikoinnin kehityksen lisäksi näissä ilmeneviin häiriöihin sekä niiden moniammatilliseen diagnostiikkaan ja kuntoutukseen.

Logopedisten opintojen ohella erityisesti psykologian, lääketieteen, fonetiikan sekä kielitieteen opetuksella on keskeinen merkitys. Koulutusohjelmassa opiskelija suorittaa ensin kolmivuotisen humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon (180 op) ja sen jälkeen kaksivuotisen filosofian maisterin tutkinnon (120 op). Opiskelu sisältää teoriaopetusta, ohjattua kliinistä opetusta, terapeutiksi valmentautumista ja itsenäistä harjoittelua puheterapeutin ammatissa.

Tieteellisen työn ja tutkimuksen kehittäminen peruskoulutuksen rinnalla on olennaisen tärkeää alan kehityksen kannalta. Logopedia kuuluu humanistisen tiedekunnan kielen, kasvatuksen ja vuorovaikutuksen tutkimusfokukseen. Oulun yliopiston logopedian tutkimuksen painopistealueet ovat lapsenkielen ja sen häiriöiden tutkimus sekä neurokognitiivinen kielentutkimus, joita toteutetaan erityisesti Lapsenkielen tutkimuskeskuksessa sekä Neurokognitiivisessa yksikössä. Opiskelijalla on velvollisuus osallistua kohtuullisessa määrin laitoksen tutkimustoimintaan, esimerkiksi toimimalla koehenkilönä/aineiston kerääjänä logopedian tutkimushankkeissa. Logopedian koulutusohjelma antaa tieteellisen jatkokoulutusvalmiuden tohtorintutkintoa varten pääaineessa, logopediassa.

Perustiedot

Sisäänotto: 
35
Opintojen kesto: 
5 vuotta (3+2)
Laajuus: 
300 op (180 op + 120 op)
Opetuskieli: 
suomi
Valmistuneiden työnimikkeitä: 
Puheterapeutti
Tutkija
+358 (0)294 483390
matti.lehtihalmes (at) oulu.fi
+358 (0)294 483393
kaisu.heinanen (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Seuraava hakuaika: 
17.3.2015 - 9.4.2015 (klo 15.00 UTC +3)
Hae opiskelijaksi: 

Koulutusohjelmaan haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa.