Koulutustarjonta 2015-2016, arkisto

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

Fysiikan koulutusohjelma

Fysiikka on tiede, joka pyrkii antamaan tieteellisiä vastauksia maailmankaikkeutta koskeviin perimmäisiin kysymyksiin. Näillä vastauksilla on tärkeä kulttuurinen merkitys, sillä vain niiden avulla on mahdollista muodostaa rationaalinen, todellisuuteen perustuva maailmankuva. Lisäksi niillä on äärimmäisen tärkeä käytännöllinen merkitys, sillä koko nykyinen hyvinvointimme perustuu ratkaisevalla tavalla fysiikan ja siihen pohjautuvien soveltavien tieteiden tuottamaan tietoon.

Oulun yliopistossa fysiikan opiskelija voi vapaasti valita pääaineensa poikkeuksellisen monipuolisesta valikoimasta erilaisia fysiikan piiriin kuuluvia tieteenaloja. Pääaineita ovat fysiikka, teoreettinen fysiikka, biofysiikka, geofysiikka ja tähtitiede. Tieteen uusimpiin tuloksiin pohjautuvassa opetuksessa painotetaan erityisesti itsenäistä ongelmanratkaisukykyä. Monimuotoisia opetusmenetelmiä – mm. luentoja, laskuharjoituksia ja laboratorioharjoituksia – täydentävät pienimuotoiset tutkimusprojektit, tuutortoiminta, opettajien omaoppilastoiminta ja aktiivinen ohjaus.

Fysiikan laitoksen tieteellinen tutkimus on korkeatasoista ja aidosti kansainvälistä ja laitos onkin nimetty Oulun yliopiston viralliseksi tutkimuksen laatuyksiköksi. Oulun yliopiston fysiikan laitokselta valmistuneet opiskelijat ovat sijoittuneet erittäin hyvin työelämään. Heitä työskentelee suurissa ja pienissä yrityksissä, erilaisissa julkishallinnon tehtävissä, useissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa sekä monissa tutkimuslaitoksissa Suomessa ja ulkomailla. Fysiikan koulutusohjelman opetuskieli on kandidaatin tutkinnon osalta suomen kieli. Maisterivaiheessa osa opetuksesta on englanniksi. Koulutus koostuu kolmivuotisesta kandidaatin tutkinnosta ja kaksivuotisesta maisterin tutkinnosta.

Lisätietoa fysiikan opiskelusta kiinnostuneille löytyy täältä.

Kuva:
Janne Koivuniemi

Perustiedot

Sisäänotto: 
95
Opintojen kesto: 
5 vuotta (3+2)
Laajuus: 
300 op (180+120)
Opetuskieli: 
suomi
Valmistuneiden työnimikkeitä: 
Fysiikan opettaja
Tuotekehittelijä
Tutkija
Sairaalafyysikko
+358 (0)294 481285
study.science (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Seuraava hakuaika: 
17.3.2015 - 9.4.2015 (klo 15.00 / 3 pm UTC +3)
Hae opiskelijaksi: 

Koulutusohjelmaan haetaan sähköisessä yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.