Koulutustarjonta 2015-2016, arkisto

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

Luokanopettajan koulutus

Luokanopettajan koulutus tähtää erityisesti perusopetuksen luokkien 0–6 oppimis- ja kasvatusympäristössä toimimiseen, ja siinä on kolme painotusta:  laaja-alainen, teknologiapainotteinen sekä taide- ja taitopainotteinen luokanopettajan koulutus. Laaja-alainen luokanopettajan  koulutus antaa opiskelijalle monipuoliset pedagogiset, didaktiset ja aineenhallinnalliset valmiudet kohdata kasvatuksellisia haasteita tulevaisuuden koulussa. Opinnoissa tarjotaan aineksia opiskelijan oman pedagogisen näkemyksen ja toiminnan rakentamiselle ja ohjataan opiskelija tiedostamaan luokanopettajan työn yhteiskunnallinen merkitys. Opiskelijalla on kasvatustieteiden tiedekunnan opetustarjonnan lisäksi mahdollisuus hakea opinto-oikeutta viiden eri tiedekunnan tarjoamista opintokokonaisuuksista.

Edellisten ohella taide- ja taitopainotteisessa luokanopettajan koulutuksessa (TAIKA) taiteet ja taidot ovat tärkeitä kasvun, ajattelun ja kokemisen alueita. Opinnoissa painotetaan perusopetuksen (luokat 0–6) taidekasvatuksen tarkastelua ja kehittämistä käytännön, teorian ja tutkimuksen näkökulmista. Koulutukseen valitaan taide- ja taitokasvatukseen suuntautuneita opiskelijoita.

Teknologiapainotteisessa  luokanopettajakoulutuksessa teknologiakasvatus yhdistää kasvatustieteisiin matemaattis-luonnontieteellistä ainesta sekä teknisen työn tietoja ja taitoja. Koulutus antaa luokanopettajan kelpoisuuden ja on suunnattu opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita teknologiasta ja sen opettamisesta yleissivistävässä koulutuksessa. Teknologia ymmärretään tässä yhteydessä laajasti sekä matemaattis-luonnontieteellisiin aineisiin tukeutuvana teoreettisena lähestymistapana, teknologian soveltamisena että käytännön toiminnallisuuteen perustuvana konkreettina tuottamisena.

Perustiedot

Sisäänotto: 
100
Opintojen kesto: 
5 vuotta (3+2)
Laajuus: 
300 op (180 op + 120 op)
Opetuskieli: 
suomi
Valmistuneiden työnimikkeitä: 
Peruskoulun luokanopettaja
+358 (0)294 483698
minna.saaskilahti (at) oulu.fi
+358 (0)294 483604
study.education (at) oulu.fi
+358 (0)294 483660
minna.sainio (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Seuraava hakuaika: 
17.3.2015 - 9.4.2015 (klo 15.00 UTC +3)
Hae opiskelijaksi: 

Koulutusohjelmaan haetaan sähköisessä yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.