Koulutustarjonta 2015-2016, arkisto

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

Erityispedagogiikan koulutus

Erityispedagogiikan koulutuksen perustana ovat erityispedagogisen kentän monialaiset, jatkuvasti kehittyvät ja eri ikävaiheisiin kohdistuvat tehtävät sekä alan tieteellinen tutkimus. Erityispedagogiikan koulutus antaa monipuoliset valmiudet erityisopetuksen ja tutkimuksen sekä ohjauksen ja neuvonnan asiantuntijatehtäviin. Koulutuksessa voi hankkia erityisopettajan kelpoisuuden joko varhaiskasvatukseen tai ala- ja yläkouluihin, lukioon sekä myös ammatillisiin oppilaitoksiin. Koulutuksen päätieteenalat ovat erityispedagogiikka, kasvatustiede, psykologia, logopedia ja sosiologia.

Opinnoissa perehdytään lapsen kehitykseen ja sen poikkeamiin, kehityksen ja oppimisedellytysten tunnistamiseen, erilaisiin interventioihin, monipuolisesti opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä erityispedagogiseen johtajuuteen. Lisäksi syvennytään kodin ja yhteiskunnan osuuteen lapsen kehityksessä. Keskeiset ammatilliset alueet ovat varhaiskasvatus, perusopetus, toisen asteen koulutus, kuntoutus ja laitoshuolto sekä erilaiset koulu-, vammais-, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tutkimus- ja hallintotehtävät.

 

 

Kuva:
R. Suominen

Perustiedot

Sisäänotto: 
20
Opintojen kesto: 
5 vuotta (3+2)
Laajuus: 
300 op (180 + 120)
Opetuskieli: 
suomi
Opetuskieli: 
Opintosuorituksia on mahdollista tehdä myös englanniksi tai ruotsiksi
Valmistuneiden työnimikkeitä: 
erityisopettaja
erityisluokanopettaja
varhaiserityisopettaja
osa-aikainen erityisopettaja
erityiskasvatuksen asiantuntija
+358 (0)294 483704
marko.kielinen (at) oulu.fi
+358 (0)294 48 3660
study.education (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Seuraava hakuaika: 
17.3.2015 - 9.4.2015 (klo 15.00 UTC +3)
Hae opiskelijaksi: 

Koulutusohjelmaan haetaan sähköisessä yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.