Koulutustarjonta 2015-2016, arkisto

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Maisteriohjelmat

Arkeologian maisteriohjelma

Arkeologia tutkii menneisyyden kulttuureja jäljelle jääneiden materiaalisten lähteiden kautta. Näitä ovat esimerkiksi esineet, rakennusjäänteet ja muut ihmisten toiminnan jäljet maaperässä. Arkeologia on luonteeltaan monitieteellistä. Arkeologisen tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää ja selittää kulttuuria ja sen muuttumista.

Opinnoissa perehdytään laajalti menneisyyden yhteisöihin arkeologisesta näkökulmasta. Painopistealueina ovat Pohjois-Suomen ja pohjoisten alueiden arkeologinen kulttuuriperintö. Opetuksessa korostetaan yleismaailmallisia kulttuuriprosesseja ja lähdeaineiston käsittelyyn liittyviä tekniikoita. Opiskelun keskeisenä tavoitteena on kyky hallita arkeologinen tutkimusprosessi sekä saada monipuolisia valmiuksia erilaisiin kulttuuriperintötehtäviin sijoittumiseen.

Oulun arkeologiassa on kolme päätutkimussuuntaa: esihistoriallinen ja historiallinen arkeologia sekä bioantropologia. Useiden ulkomaisten yliopistojen kanssa solmitut vaihto-ohjelmat antavat arkeologian opiskelijoille hyvän mahdollisuuden lyhytaikaiseen opiskeluun ulkomailla. Arkeologiaa tukevia sivuaineita löytyy oman tiedekunnan lisäksi myös luonnontieteistä.

Perustiedot

Tutkinnon nimi: 
Filosofian maisteri (FM)
Sisäänotto: 
3
Opintojen kesto: 
2 vuotta
Laajuus: 
120 op
Opetuskieli: 
suomi
Valmistuneiden työnimikkeitä: 
Arkeologi
Tutkija
Museotutkija
Museoamanuenssi
Museojohtaja
+358 (02)29 4483230
vesa-pekka.herva (at) oulu.fi
+358 (0)294 483361
timo.ylimaunu (at) oulu.fi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille : 
Ei lukuvuosimaksua

Hakeminen ja valintaperusteet

Seuraava hakuaika: 
15.12.2014 - 30.1.2015 (klo 15.00 UTC +2)
Hae opiskelijaksi: 

Maisteriohjelmaan haetaan sähköisessä yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi