Koulutustarjonta 2015-2016, arkisto

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Maisteriohjelmat

Biologian maisteriohjelma

Biologia on laaja tieteenala, jonka tutkimuskohteena ovat elävät järjestelmät: eliöt, niiden osat ja eliöyhteisöt. Tärkeimpiä sovellusaloja ovat metsätiede, riista- ja kalabiologia, luonnon- ja ympäristönsuojelu, maataloustiede sekä lääketiede. Biologian laitoksella tutkitaan mm. eliöiden sopeutumista pohjoisiin olosuhteisiin ja ilmastonmuutokseen, evoluutio- ja käyttäytymisekologiaa, suurpetojen suojelugenetiikkaa, kasvien sopeutumisen geneettistä perustaa, uhanalaisten kasvien ekologiaa ja populaatiogenetiikkaa, sienten, kasvien ja kasvinsyöjien välisiä vuorovaikutuksia sekä kasveista saatavia bioaktiivisia yhdisteitä. Laitokselta valmistuu kymmenkunta väitöskirjaa vuosittain. Laitoksen Biodiversiteettiyksikkö eli museot ja kasvitieteellinen puutarha laajoine luonnontieteellisine kokoelmineen niveltyy luontevaksi osaksi laitoksen opetusta ja tutkimusta ja tarjoaa projekti- ja opinnäytetyömahdollisuuksia kokoelmiin tai menossa oleviin tutkimusprojekteihin liittyen.

Koulutus antaa opiskelijoille käsityksen elämän perusilmiöistä ja -mekanismeista molekyylitasolta ekosysteemitasolle. Opiskelija saa perustiedot eliökunnan kehityksestä ja monimuotoisuudesta; geenien, solujen ja eliöiden ominaispiirteistä, rakenteesta, toiminnoista ja niiden säätelystä sekä eliöiden käyttäytymisestä ja vuorovaikutussuhteista niin elollisen kuin elottoman ympäristön kanssa. Opiskelija omaksuu keskeiset tieteellisen tutkimuksen perustaidot, joiden avulla hän pystyy tuottamaan uutta biologista tutkimustietoa sekä suhtautumaan kriittisesti ja analyyttisesti olemassa olevaan tietoon. Opiskeluympäristö laitoksella on kansainvälinen ulkomaisten tutkijoiden ja opettajien, jatko-opiskelijoiden sekä runsaan vuosittaisen vaihto-opiskelijajoukon ja oman kansainvälisen maisteriohjelman ansiosta. Ekologian opetukseen kuuluu useita kenttäkursseja tutkimusasemilla. Biologian opiskelijoille on myös tarjolla kiinnostavia kansainvälisiä harjoittelu- ja vaihto-opiskelumahdollisuuksia niin molekyylibiologian huippulaboratorioissa kuin kenttätöissäkin tropiikista aina arktiselle alueelle.

Oululainen biologi on monialainen, kansainvälinen osaaja!

Perustiedot

Tutkinnon nimi: 
Filosofian maisteri (FM)
Sisäänotto: 
0-5
Opintojen kesto: 
2 vuotta
Laajuus: 
120 op
Opetuskieli: 
suomi
Valmistuneiden työnimikkeitä: 
Tutkija
Suunnittelija
+358 (0)294 481530
annamari.markkola (at) oulu.fi
+358 (0)294 481491
minna.vanhatalo (at) oulu.fi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille : 
Ei lukuvuosimaksua

Hakeminen ja valintaperusteet

Seuraava hakuaika: 
15.12.2014 – 30.1.2015 klo 15.00 (UTC +2)
Hae opiskelijaksi: 

Maisteriohjelmaan haetaan sähköisessä yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.