Koulutustarjonta 2015-2016, arkisto

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Maisteriohjelmat

Kemian maisteriohjelma

Luonnontieteellisen maailmankuvan mukaan elämä maapallolla syntyi, kun hiilidioksidi, vesi ja ammoniakki sekä muut yhdisteet reagoivat keskenään. Kemia on tieteenala, joka tutkii kuinka aineet käyttäytyvät ja reagoivat toistensa kanssa. Kemian koulutusohjelman toiminta jakautuu kahteen pääalueeseen epäorgaaniseen ja fysikaaliseen kemiaan sekä orgaaniseen kemiaan, joiden alla on kolme suuntautumisvaihtoehtoa ja niissä neljä pääainetta.

Opetus ja tutkimus kemian koulutusohjelmassa ovat keskittyneet materiaalien kemiaan ja vihreään kemiaan. Materiaalien kemiassa yhdistyvät molekyylitason nanotehtaat, katalyytit, valoa säteilevät mikrorakenteet ja niiden laskennallinen tutkimus. Vihreän kemian tavoitteena on edistää huomispäivän ympäristöystävällistä yhteiskuntaa. Ympäristöystävälliset teollisuusprosessit, uusiutuvien raaka-aineiden käyttö ja arvokkaiden kemikaalien talteenotto eri materiaaleista ovat esimerkkejä laitoksen vihreän kemian tutkimuksista. Kummatkin näistä aloista tarvitsevat tarkkaa tietoa molekyylien ominaisuuksista ja ainemääristä.

Kuva:
Juha Sarkkinen

Perustiedot

Tutkinnon nimi: 
Filosofian maisteri (FM)
Sisäänotto: 
10
Opintojen kesto: 
2 vuotta
Laajuus: 
120 op
Opetuskieli: 
suomi
Valmistuneiden työnimikkeitä: 
Tuotekehityskemisti
Laboratorio- tai tutkimuspäällikkö
Analyytikko
Tutkija
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille : 
Ei lukuvuosimaksua

Hakeminen ja valintaperusteet

Seuraava hakuaika: 
15.12.2014 – 30.1.2015 klo 15.00 (UTC +2)
Hae opiskelijaksi: 

Maisteriohjelmaan haetaan sähköisessä yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.