Koulutustarjonta 2015-2016, arkisto

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Maisteriohjelmat

Teknillistieteellinen koulutusala

Tekniikan alan korkeakoulutus ja akateeminen tutkimus ovat osa Oulun yliopiston monialaista kokonaisuutta, joka sijaitsee arkkitehtuuria ja lääketiedettä lukuun ottamatta samalla Linnanmaan kampuksella. Jos opiskelija haluaa liittää opintoihinsa muutakin kuin tekniikkaa, se onnistuu Oulussa luontevasti.

Oulussa teknisiä tieteitä opiskellaan, opetetaan ja tutkitaan tiiviissä yhteistyössä yritysten, tutkimuslaitosten ja muun julkisen sektorin kanssa. Oulun seudun teknologiamenestys perustuukin pitkälti yliopistoyhteisön ja alueen muiden toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen.

Teknillistieteellisellä koulutusalalla voi suorittaa tekniikan kandidaatin, diplomi-insinöörin ja arkkitehdin tutkinnon. Koulutusohjelmia on seitsemän: arkkitehtuuri, konetekniikka, prosessitekniikka, sähkötekniikka, tietotekniikka, tuotantotalous ja ympäristötekniikka. Uusia opiskelijoita näihin koulutusohjelmiin hyväksytään vuosittain yhteensä noin 400.

Miksi juuri teknillinen? Oulun yliopiston teknisten tieteiden opinnot suorittamalla saat vahvan matemaattis-luonnontieteellisen perusosaamisen, jonka päälle on hyvä rakentaa koko työuran ajan. Teknillistieteelliset tutkinnot ovat aikaa kestäviä ja työllisyyskin on lähes sataprosenttinen. Tekniikan opiskelu Oulun yliopistossa ei ole hukkaan heitettyä aikaa vaan satsaus tulevaisuuteen!

Teknillistieteellisen koulutusalan koulutusta annetaan Oulun yliopistossa kolmessa tiedekunnassa:

  • Teknillinen tiedekunta (konetekniikan, prosessitekniikan, tuotantotalouden ja ympäristötekniikan koulutusohjelmat)
  • Arkkitehtuurin tiedekunta (arkkitehtuurin koulutusohjelma)
  • Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta (sähkötekniikan ja tietotekniikan koulutusohjelmat)

 

Perustiedot

+358 (0)294 482071
mikko.malaska (at) oulu.fi
+358 (0)294 482003
sirpa.nelo (at) oulu.fi
Opetuspaikka: 
+358 (0)294 484945
rainer.mahlamaki (at) oulu.fi
+358 (0)294 483233
kari.kaskela (at) oulu.fi
+358 (0)294 481893
petri.pulli (at) oulu.fi
+358 (0)294 482003
sirpa.nelo (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Hakuaika: 
15.12.2014 - 30.1.2015 klo 15 (UTC +2)
Hae opiskelijaksi: 

Maisteriohjelmaan haetaan sähköisessä yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.