Koulutustarjonta 2015-2016, arkisto

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Maisteriohjelmat

Englantilaisen filologian maisteriohjelma

Englantilainen filologia pääaineena suoritettu maisterintutkinto takaa opiskelijalle tieteellisen peruskoulutuksen lisäksi vankan ja monipuolisen englannin kielen taidon. Englantilaisen filologian opetussuunnitelmaan kuuluu varsinaisten kielitaitoaineiden ohella soveltavan kielitieteen, kirjallisuuden ja kulttuuritaustan opintoja. Opintojen alussa opiskelijat ovat vahvistaneet käytännön kielitaitoaan ja kielen rakenteen tuntemusta. Maisteriopinnoissa siirrytään vähitellen teoreettisempiin opintoihin ja tutkimukseen. Opintojen edetessä lisääntyy myös valinnaisuus, joten halutessaan opiskelija voi todella perehtyä juuri sellaisiin aihepiireihin, joihin tuntee vahvimmin mielenkiintoa. Syventävissä opinnoissa opiskelija laatii myös pro gradu -tutkielman valitsemastaan aiheesta. Kieliharjoittelu englannin kieltä puhuvassa maassa kuuluu olennaisena osana opintoihin. Englantilainen filologia antaa hyvän pohjan moneen ammatilliseen suuntaan. Valitut sivuaineet, opiskeluaikainen harjoittelu ja työelämäyhteydet vaikuttavat usein ratkaisevasti työhön sijoittumiseen.

Kuva:
Kati Leinonen

Perustiedot

Tutkinnon nimi: 
Filosofian maisteri (FM)
Sisäänotto: 
8
Opintojen kesto: 
2 vuotta
Laajuus: 
120 op
Opetuskieli: 
suomi
Valmistuneiden työnimikkeitä: 
Kääntäjä
Toimittaja
Tutkija
Suunnittelija
Kouluttaja
+358 (0)29 4483283
elise.karkkainen (at) oulu.fi
+358 (0)29 4483277
maarit.siromaa (at) oulu.fi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille : 
Ei lukuvuosimaksua

Hakeminen ja valintaperusteet

Seuraava hakuaika: 
15.12.2014 - 30.1.2015 (klo 15.00 UTC +2)
Hae opiskelijaksi: 

Maisteriohjelmaan haetaan sähköisessä yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi