Koulutustarjonta 2015-2016, arkisto

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Maisteriohjelmat

Suomen kielen maisteriohjelma

Suomen kielen tutkimus eli fennistiikka on akateeminen oppiaine, jossa tutustutaan suomen kielen rakenteeseen, kehitykseen ja variaatioon sekä kielen käyttöön ja viestintään. Oulun yliopistossa oppiaineen painoaloja ovat sosiolingvistiikka tutkimuskohteenaan erityisesti pohjoiset itämerensuomalaiset kielimuodot, kognitiivinen semantiikka ja suomi toisena ja vieraana kielenä -tutkimus. Oppiaineen tavoitteena on kouluttaa monialaisia kielen ammattilaisia erityisesti Pohjois-Suomen tarpeisiin.

Suomen kielen oppiaine ei yksin valmista mihinkään ammattiin, vaan suomen kielen opintojen lisäksi tutkintoon tarvitaan sivuaineita, jotka opiskelija valitsee sen mukaan, millaisiin työtehtäviin hän aikoo. Suomen kielen opiskeluun kuuluu tutkimuksen tekeminen ja osallistuminen mahdollisiin projekteihin. Opintoihin liittyy myös tutustumista työelämään erilaisten harjoittelujen muodossa.

Kuva:
Kati Leinonen

Perustiedot

Tutkinnon nimi: 
Filosofian maisteri (FM)
Sisäänotto: 
3
Opintojen kesto: 
2 vuotta
Laajuus: 
120 op
Opetuskieli: 
suomi
Valmistuneiden työnimikkeitä: 
Toimittaja
Tiedottaja
Tutkija
+358 (0)294 483471
harri.mantila (at) oulu.fi
+358 (0)294 483471
harri.mantila (at) oulu.fi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille : 
Ei lukuvuosimaksua

Hakeminen ja valintaperusteet

Seuraava hakuaika: 
15.12.2014 - 30.1.2015 (klo 15.00 UTC +2)
Hae opiskelijaksi: 

Maisteriohjelmaan haetaan sähköisessä yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi