Koulutustarjonta 2015-2016, arkisto

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Maisteriohjelmat

Germaanisen filologian maisteriohjelma

Germaanisen filologian maisteriopinnoissa opiskelija voi erikoistua johonkin ydinalueista, joita ovat kääntäminen, kirjallisuus, kulttuuri ja kulttuurienvälinen viestintä tai yritysviestintä. Sivuaineen valinta on vapaa. Maisterivaiheen opintoihin kuuluu myös työharjoittelu. 

Valmistuneilla on hyvät työllistymismahdollisuudet. Kansainvälistyvä elinkeinoelämä hyötyy saksan kielen ja saksan kielialueen kulttuurin asiantuntijoista. Koska saksankielisen talousalueen merkitys Suomen vientiteollisuudelle on suuri, asiantuntijat ja johtotehtäviä tukevat kulttuurikonsultit tulevat olemaan avainasemassa.

 

Kuva:
Juha Sarkkinen

Perustiedot

Tutkinnon nimi: 
Filosofian maisteri (FM)
Sisäänotto: 
5
Opintojen kesto: 
2 vuotta
Laajuus: 
120 op
Opetuskieli: 
saksa
Valmistuneiden työnimikkeitä: 
Viestintäpäällikkö
Markkinointisuunnittelija
Konsulivirkailija
Tutkija
+358 (0)294 483427
gerhard.schmitt (at) oulu.fi
+358 (0)294 483427
gerhard.schmitt (at) oulu.fi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille : 
Ei lukuvuosimaksua

Hakeminen ja valintaperusteet

Seuraava hakuaika: 
15.12.2014 - 30.1.2015 (klo 15.00 UTC +2)
Hae opiskelijaksi: 

Maisteriohjelmaan haetaan sähköisessä yhteishaussa osoittessa opintopolku.fi