Koulutustarjonta 2015-2016, arkisto

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Maisteriohjelmat

Historian maisteriohjelma

Tieteenä ja oppiaineena historialle on ominaista laajuus ja monipuolisuus. Yhdentyvässä maailmassa historia on perustana maailman tuntemukselle ja tämän päivän ongelmien ja muutosten ymmärtämiselle niin globaalilla kuin paikallisella tasolla. Oppiaineen tutkimus ja opetus keskittyy erityisesti kulttuurien kohtaamiseen sekä pohjoiseen identiteettiin ja elämään liittyviin ilmiöihin ja kysymyksiin antiikista nykypäiviin. Opiskelun tavoitteena on historiallisen kehityksen keskeisten piirteiden hallinnan lisäksi oppia ymmärtämään ja tutkimaan historiaa ja tuottamaan sekä esittämään historiallista tietoa.

Historian maisteriohjelmassa opiskelun keskeisin osa muodostuu metodiopinnoista, joihin kuuluu kirjatenttejä, luentoja, verkkokursseja, seminaareja sekä kirjallisia ja suullisia harjoituksia. Esseiden ja tutkielmien laatiminen sekä oma tutkimustyö ovat olennainen osa maisterivaiheen opinnoissa. Sen lisäksi, että historian opinnoissa opiskelija erikoistuu omaa kiinnostustaan vastaavaan tutkimusaiheeseen, hän saa myös vankan yleissivistyksellisen ja historialliseen ajatteluun perustuvan pohjan erilaisia työuria varten. Opintoihin voi sisältyä myös työharjoittelujaksoja.

Opiskelu pätevöittää moniin yhteiskunnallisiin tehtäviin koulutuksen ja tutkimuksen, arkisto-, kirjasto- ja museolaitoksen, kulttuuri- ja sivistystoimen, tiedotusalan ja kansainvälisten organisaatioiden piirissä.

Kuva:
Reija Satokangas

Perustiedot

Tutkinnon nimi: 
Master of Arts (MA)
Sisäänotto: 
4
Opintojen kesto: 
2 vuotta
Laajuus: 
120 op
Opetuskieli: 
suomi
Valmistuneiden työnimikkeitä: 
Tiedottaja
Suunnittelija
Projektipäällikkö
Kouluttaja
Tutkija
+358 (0)294 48 3301
kari.alenius (at) oulu.fi
+358 (0)294 48 3307
reija.satokangas (at) oulu.fi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille : 
Ei lukuvuosimaksua

Hakeminen ja valintaperusteet

Seuraava hakuaika: 
15.12.2014 - 30.1.2015 (klo 15.00 UTC +2)
Hae opiskelijaksi: 

Maisteriohjelmaan haetaan sähköisessä yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi