Koulutustarjonta 2015-2016, arkisto

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Maisteriohjelmat

Informaatiotutkimuksen maisteriohjelma

Informaatiotutkimus on viestintätieteisiin kuuluva ihmistiede, jonka tutkimus kohdistuu tiedon ja muun kulttuurisen sisällön tuotantoon, organisointiin, hankintaan, välittymiseen, käyttöön ja vaikuttavuuteen erilaisissa ympäristöissä.

Internetin myötä informaatioalan asiantuntijuuden tarve on lisääntynyt useilla eri aloilla. Informaatiotutkimuksen opinnot antavat valmiuksia alan suunnittelu-, kehittämis-, tutkimus- ja palvelutehtäviin yrityksissä sekä julkaisen sektorin organisaatioissa. Lisäksi opinnot pätevöittävät asiantuntijatehtäviin erityyppisissä kirjastoissa, arkistoissa ja museoissa. Kirjastovirkoihin edellytetään yleensä informaatiotutkimuksen perus- ja aineopintoja sekä korkeakoulututkintoa. Informaatiotutkimuksen koulutusohjelmaan kytkeytyy Suomessa ainutlaatuinen Tiedeviestinnän maisteriohjelma TIEMA. Tämä antaa opiskelijalle mahdollisuuden painottaa viestinnän opintoja osana informaatioalan asiantuntijuuttaan. Monitieteinen Oulun yliopisto mahdollistaa erikoistuneet sivuainevalinnat.

Perus-, soveltava ja tilaustutkimus on monitieteistä, tieteidenvälistä ja kansainvälisesti korkeatasoista. Informaatiotutkimus menestyi erinomaisesti viestintätieteiden tutkimuksen laadun tieteenala-arvioinnissa vuonna 2013 (ks. Suomen Akatemia) sekä Oulun yliopiston kansainvälisissä tutkimuksen laadun arvioinneissa vuosina 2014 ja 2007.

Oulun yliopistossa tutkimusyhteistyötä tehdään terveystiedon ja –viestinnän tutkimuksessa kliinisen lääketieteen, lääketieteen tekniikan, kansaterveystieteen, terveysliikuntatieteen, ravitsemustieteen ja tietojärjestelmätieteen kanssa sekä lukutaitojen tutkimuksessa myös kasvatustieteen ja tekniikan eri alojen kanssa. Yhteistyöyliopistoja ovat muun muassa Åbo Akademi, Tampereen yliopisto sekä Sheffieldin yliopisto, Iso-Britanniassa.

Informaatiotutkimuksen koulutusohjelman opetuskieli on suomi. Osa opetuksesta voi maisterivaiheissa olla englanniksi.

Kuva:
Kati Leinonen

Perustiedot

Tutkinnon nimi: 
Filosofian maisteri (FM)
Sisäänotto: 
5
Opintojen kesto: 
2 vuotta
Laajuus: 
120 op
Opetuskieli: 
suomi
Valmistuneiden työnimikkeitä: 
Tietoasiantuntija
Informaatikko
Tietoanalyytikko
Erikoiskirjastonhoitaja
Kirjasto- ja tietopalvelujohtaja
+358 (0) 294 483351
maija-leena.huotari (at) oulu.fi
+358 (0) 294 483351
maija-leena.huotari (at) oulu.fi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille : 
Ei lukuvuosimaksua

Hakeminen ja valintaperusteet

Seuraava hakuaika: 
15.12.2014 - 30.1.2015 (klo 15.00 UTC +2)
Hae opiskelijaksi: 

Maisteriohjelmaan haetaan sähköisessä yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi