Koulutustarjonta 2015-2016, arkisto

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Maisteriohjelmat

Kirjallisuuden maisteriohjelma

Kirjallisuutta – romaaneita, runoja, näytelmiä – voi jo itsessään pitää tutkimuksena. Sanataideteoksissa tutkitaan niitä kielellisiä ja kerronnallisia keinoja, joilla inhimillistä kokemusta voidaan ilmaista ja välittää. Kirjallisuudentutkimus pyrkii näiden kirjallisten keinojen kartoittamiseen, niin historiallisen kuin teoreettisen ajattelun kautta. Tutkittavana voi olla niin kirjallisuuden klassikot kuin kokeellinen nykyrunous, niin science fiction kuin lastenkirjallisuus, niin fantasia kuin luova esseistiikkakin.

Kirjallisuudentutkimuksen piirissä kehitetyt analyysi- ja tulkintametodit soveltuvat myös esimerkiksi mediatekstien entistä syvempään tarkasteluun. Oppiaineessa voi suuntautua kirjallisuuden ja äidinkielen opettajaksi, jolloin yhtenä sivuaineena on suomen kieli. Muutoin kirjallisuuden pääaineopiskelija voi valita sivuaineensa pitkälle omien kiinnostuksenkohteiden ja ammatillisten toiveiden mukaisesti. Vaihtelevat aineyhdistelmät antavat valmiuksia työelämän eri aloille: opetukseen tai tutkimukseen, kulttuurityöhön viestinnän, sisältöliiketoiminnan ja tiedottamisen aloille, erilaisiin kulttuuriprojekteihin tai kirjoittajaksi perinteisiin ja uusiin medioihin.

Maisterivaiheen opinnoissa keskitytään oman tieteellisen ajattelun kehittämiseen. Keskeisessä roolissa on tutkijaseminaari, jossa perehdytään pro gradu –tutkielman tekoon. Lisäksi pakollisiin opintoihin kuuluu tutkielmaa tukevan kirjallisuusteoreettisen jakson suorittaminen. Pakollisia opintoja täydennetään vapaasti valittavilla opinnoilla, joihin voidaan sisällyttää mm. kaunokirjallisuuden syventävää tuntemusta, kirjallisuuden teoriaa, kirjallisuuden opetuksen metodeja, luovaa kirjoittamista ja työharjoittelua, sekä kirjallisuuden ja filosofian suhdetta, yhteiskunnallista roolia ja pohjoista identiteettiä käsitteleviä opintojaksoja.

Kuva:
Juha Sarkkinen

Perustiedot

Tutkinnon nimi: 
Filosofian maisteri (FM)
Sisäänotto: 
4
Opintojen kesto: 
2 vuotta
Laajuus: 
120 op
Opetuskieli: 
suomi
Valmistuneiden työnimikkeitä: 
Kustannustoimittaja
Tutkija
Kirjoittaja
+358 (0)294 483335
pekka.kuusisto (at) oulu.fi
+358 (0)294 483336
nina.tyolahti (at) oulu.fi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille : 
Ei lukuvuosimaksua

Hakeminen ja valintaperusteet

Seuraava hakuaika: 
15.12.2014 - 30.1.2015 (klo 15.00 UTC +2)
Hae opiskelijaksi: 

Maisteriohjelmaan haetaan sähköisesö yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi