Koulutustarjonta 2015-2016, arkisto

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Maisteriohjelmat

Matemaattisten tieteiden maisteriohjelma

Matemaattisten tieteiden perusta on eksakti, formaali päättely. Matemaattisissa tieteissä painotetaan laskemisen sijaan abstraktien struktuurien ja niiden välisten yhteyksien ymmärtämistä. Sovelletussa matematiikassa ja tilastotieteessä luodaan tähän perustuen menetelmiä eri tieteenaloja varten. Perinteisiä sovelluskohteita ovat luonnontieteet sekä tekniikka, bio- ja lääketieteet. Nykyään matemaattisten menetelmien merkitys kasvaa myös ihmis- ja käyttäytymistieteissä.

Matemaattisten aineiden osaaminen on erinomainen lähtökohta moneen eri työtehtävään, niin teoreettiseen kuin soveltavaan. Matemaattisten tieteiden laitokselta valmistuu opettajia, tutkijoita sekä asiantuntijoita, jotka työskentelevät tutkimuslaitoksissa, teollisuudessa, IT-alalla, finanssi- ja vakuutusalalla, sekä bio- ja lääketieteiden parissa.

Kuva:
Kati Leinonen

Perustiedot

Tutkinnon nimi: 
Filosofian maisteri (FM)
Sisäänotto: 
0-10
Opintojen kesto: 
2 vuotta
Laajuus: 
120 op
Opetuskieli: 
suomi
Valmistuneiden työnimikkeitä: 
Matematiikan aineenopettaja
Matematiikan tutkija
Tilastotieteilijä
Soveltava matemaatikko
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille : 
Ei lukuvuosimaksua

Hakeminen ja valintaperusteet

Seuraava hakuaika: 
15.12.2014 – 30.1.2015 klo 15.00 (UTC +2)
Hae opiskelijaksi: 

Maisteriohjelmaan haetaan sähköisessä yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.