Koulutustarjonta 2015-2016, arkisto

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Maisteriohjelmat

Pohjoismaisen filologian maisteriohjelma

Pohjoismaisen filologian opiskelu Oulun yliopistossa tarkoittaa käytännössä ruotsin kielellä suoritettavia opintoja, jotka liittyvät ensisijaisesti ruotsin kieleen ja ruotsalaiseen kulttuuriin. Opintoihin kuuluu lisäksi islannin kurssi.

Maisterivaiheen opinnoissa keskitytään syventämään perustietoja ja -taitoja oppiaineen eri osa-alueista, joita ovat mm. kielipedagogiikka, yritysviestintä, käännöstiede, kirjallisuus, sosiolingvistiikka ja stilistiikka.

 

Kuva:
Kati Leinonen

Perustiedot

Tutkinnon nimi: 
Filosofian maisteri (FM)
Sisäänotto: 
5
Opintojen kesto: 
2 vuotta
Laajuus: 
120 op
Opetuskieli: 
Ruotsi
Valmistuneiden työnimikkeitä: 
Kielten ammattilainen yritysmaailmassa tai julkishallinnossa
Kääntäjä
+358 (0)294 483403
paula.rossi (at) oulu.fi
+358 (0)294 483416
kirsi.lepisto (at) oulu.fi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille : 
Ei lukuvuosimaksua

Hakeminen ja valintaperusteet

Seuraava hakuaika: 
15.12.2014 - 30.1.2015 (klo 15.00 UTC +2)
Hae opiskelijaksi: 

Maisteriohjelmaan haetaan sähköisessä yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi