Koulutustarjonta 2015-2016, arkisto

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Maisteriohjelmat

Fysiikan maisteriohjelma

Fysiikka on tiede, joka pyrkii antamaan tieteellisiä vastauksia maailmankaikkeutta koskeviin perimmäisiin kysymyksiin. Näillä vastauksilla on tärkeä kulttuurinen merkitys, sillä vain niiden avulla on mahdollista muodostaa rationaalinen, todellisuuteen perustuva maailmankuva. Lisäksi niillä on äärimmäisen tärkeä käytännöllinen merkitys, sillä koko nykyinen hyvinvointimme perustuu ratkaisevalla tavalla fysiikan ja siihen pohjautuvien soveltavien tieteiden tuottamaan tietoon.

Oulun yliopistossa fysiikan opiskelija voi vapaasti valita pääaineensa poikkeuksellisen monipuolisesta valikoimasta erilaisia fysiikan piiriin kuuluvia tieteenaloja. Pääaineita ovat fysiikka, teoreettinen fysiikka, biofysiikka ja tähtitiede. Tieteen uusimpiin tuloksiin pohjautuvassa opetuksessa painotetaan erityisesti itsenäistä ongelmanratkaisukykyä. Monimuotoisia opetusmenetelmiä – mm. luentoja, laskuharjoituksia ja laboratorioharjoituksia – täydentävät pienimuotoiset tutkimusprojektit, tuutortoiminta, opettajien omaoppilastoiminta ja aktiivinen ohjaus.

Fysiikan laitoksen tieteellinen tutkimus on korkeatasoista ja aidosti kansainvälistä ja laitos onkin nimetty Oulun yliopiston viralliseksi tutkimuksen laatuyksiköksi. Oulun yliopiston fysiikan laitokselta valmistuneet opiskelijat ovat sijoittuneet erittäin hyvin työelämään. Heitä työskentelee suurissa ja pienissä yrityksissä, erilaisissa julkishallinnon tehtävissä, useissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa sekä monissa tutkimuslaitoksissa Suomessa ja ulkomailla. Maisteriohjelmassa osa opetuksesta on suomeksi ja osa englanniksi.

Lisätietoa fysiikan opiskelusta kiinnostuneille löytyy täältä.

Kuva:
Janne Koivuniemi

Perustiedot

Tutkinnon nimi: 
Filosofian maisteri (FM)
Sisäänotto: 
0-10
Opintojen kesto: 
2 vuotta
Laajuus: 
120 op
Opetuskieli: 
Finnish and English
Valmistuneiden työnimikkeitä: 
Tuotekehittelijä
Tutkija
Sairaalafyysikko
+358 (0)294 481311
juhani.lounila (at) oulu.fi
0294481285
study.science (at) oulu.fi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille : 
Ei lukuvuosimaksua

Hakeminen ja valintaperusteet

Seuraava hakuaika: 
15.12.2014 – 30.1.2015 klo 15.00 (UTC +2)
Hae opiskelijaksi: 

Maisteriohjelmaan haetaan sähköisessä yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.