Koulutustarjonta 2015-2016, arkisto

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Maisteriohjelmat

Saamen kielen maisteriohjelma

Oppiaineen tavoitteena on kouluttaa monitaitoisia kielen ammattilaisia saamelaisyhteisön tarpeisiin. Saamen kielen opiskelu, oman tutkimuksen tekeminen ja työelämään tutustuminen lisäävät opiskelijan mahdollisuuksia päästä valmistumisen jälkeen haluamaansa tehtävään.

Saamen kielen maisteriohjelma jakaantuu kahteen erilliseen linjaan: Pohjoissaamen linja ja inarinsaamen linja. Pohjoissaamen linja on ensisijaisesti tarkoitettu äidinkielisille ja niille, jotka hallitsevat saamen kielen äidinkielisten tavoin. Opiskelijat, joiden äidinkieli ei ole saame ja jotka eivät hallitse saamea äidinkielisten tavoin, vahvistavat kielitaitoaan suorittamalla saame vieraana kielenä perus- ja aineopintoja (soveltuvin osin) saamen kielen (äidinkielenä) pääaineopintojen yhteydessä. Inarinsaamen linja on rakennettu siten, että se sopii pääaineeksi sekä vieraskieli­sille aloittelijoille että kieltä paremmin hallitse­ville.

Saamen kielen opetuksen ja tutkimuksen painopisteitä ovat kielen rakenne ja käyttö, puhuttu ja kirjoitettu kie­li, kielen teoreettinen ja käytännön kielenhuolto sekä kielen vaihtelu ja kehitys.

Perustiedot

Tutkinnon nimi: 
Filosofian maisteri (FM)
Sisäänotto: 
3
Opintojen kesto: 
2 vuotta
Laajuus: 
120 op
Opetuskieli: 
pohjoissaame tai inarinsaame
Valmistuneiden työnimikkeitä: 
Tutkija
Kielenhuoltaja
Kielenkääntäjä
Opetuspaikka: 
+358 (0)294 483473
ante.aikio (at) oulu.fi
+358 (0)294 483486
marjatta.jomppanen (at) oulu.fi
Lukuvuosimaksu EU/ETA-alueen ulkopuolisille : 
Ei lukuvuosimaksua

Hakeminen ja valintaperusteet

Seuraava hakuaika: 
15.12.2014 - 30.1.2015 (klo 15.00 UTC +2)
Hae opiskelijaksi: 

Maisteriohjelmaan haetaan sähköisessä yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi