Koulutustarjonta 2016-2017, arkisto

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

Biokemian tutkinto-ohjelma

Biokemia auttaa ymmärtämään ja selittämään kemiallisin termein elävien solujen biologisiin tapahtumiin liittyviä molekyylitason muutoksia. Solujen tapahtumia ohjaavien geenien sisältämä tieto käännetään proteiineiksi, jotka huolehtivat solujen toiminnasta. Joskus solujen toiminta häiriintyy niin, että ihminen sairastuu esimerkiksi syöpään, diabetekseen tai AGU -tautiin. Tautien synnyn selvittämiseksi on ymmärrettävä, kuinka geenit, proteiinit ja muut aineenvaihdunnan molekyylit toimivat yhdessä uusien lääkkeiden ja hoitojen, kuten geeniterapian, kehittämiseksi. Biokemistin lähestymistapa ongelman ratkaisemiseksi voi olla esimerkiksi molekyyli- ja solubiologinen tai proteiinitieteellinen, jotka molemmat ovat biokemian maisteriohjelman suuntautumisvaihtoehtoja.

Biokemian tutkinto-ohjelma koostuu luonnontieteiden kandidaatin (LuK) ja filosofian maisterin (FM) opinnoista. LuK-vaiheen opinnoissa painotetaan tiedollisten taitojen lisäksi käytännön laboratoriotaitojen hankkimista ja ongelmanratkaisulähtöistä oppimista. FM-opintojen tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat biokemistin käytännön työhön ja opettaa heitä käyttämään nykyaikaisimpia laboratoriotyössä käytettäviä laitteistoja.

Koulutus antaa opiskelijalle valmiudet työskennellä yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkijana sekä biokemistin koulutusta vaativissa muissa tehtävissä, kuten tutkimus-, tuotekehitys-, analyysi-, laadunvalvonta- ja markkinointitehtävät lääke-, elintarvike- ja bioteollisuuden yrityksissä sekä myös viranomais- ja asiantuntijatehtävissä.

Katso video, jossa biokemian opiskelijat ja opettaja kertovat opiskelusta Oulussa.

Kuva:
Juha Sarkkinen

Perustiedot

Sisäänotto: 
30
Opintojen kesto: 
5 vuotta (3+2)
Laajuus: 
300 op (180+120)
Opetuskieli: 
Suomi ja englanti
Valmistuneiden työnimikkeitä: 
Tutkija
Tuotekehitysbiokemisti
Tuotepäällikkö

Hakeminen ja valintaperusteet

Seuraava hakuaika: 
16.3.2016 - 6.4.2016 (klo 15:00 UTC +3)
Hae opiskelijaksi: 

Koulutusohjelmaan haetaan sähköisessä yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi

Oikopolut