Koulutustarjonta 2016-2017, arkisto

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

Biologian tutkinto-ohjelma

Biologia on laaja tieteenala, jonka tutkimuskohteena ovat elävät järjestelmät: eliöt, niiden osat ja eliöyhteisöt. Tärkeimpiä sovellusaloja ovat metsätiede, riista- ja kalabiologia, luonnon- ja ympäristönsuojelu, maataloustiede sekä lääketiede. Biologian laitoksella tutkitaan mm. eliöiden sopeutumista pohjoisiin olosuhteisiin ja ilmastonmuutokseen, evoluutio- ja käyttäytymisekologiaa, suurpetojen suojelugenetiikkaa, kasvien sopeutumisen geneettistä perustaa, uhanalaisten kasvien ekologiaa ja populaatiogenetiikkaa, sienten, kasvien ja kasvinsyöjien välisiä vuorovaikutuksia sekä kasveista saatavia bioaktiivisia yhdisteitä. Tutkinto-ohjelmasta valmistuu kymmenkunta väitöskirjaa vuosittain. Biodiversiteettiyksikkö eli museot ja kasvitieteellinen puutarha laajoine luonnontieteellisine kokoelmineen niveltyy luontevaksi osaksi tutkinto-ohjelman opetusta ja tutkimusta ja tarjoaa projekti- ja opinnäytetyömahdollisuuksia kokoelmiin tai menossa oleviin tutkimusprojekteihin liittyen.

Koulutus antaa opiskelijoille käsityksen elämän perusilmiöistä ja -mekanismeista molekyylitasolta ekosysteemitasolle. Opiskelija saa perustiedot eliökunnan kehityksestä ja monimuotoisuudesta; geenien, solujen ja eliöiden ominaispiirteistä, rakenteesta, toiminnoista ja niiden säätelystä sekä eliöiden käyttäytymisestä ja vuorovaikutussuhteista niin elollisen kuin elottoman ympäristön kanssa. Opiskelija omaksuu keskeiset tieteellisen tutkimuksen perustaidot, joiden avulla hän pystyy tuottamaan uutta biologista tutkimustietoa sekä suhtautumaan kriittisesti ja analyyttisesti olemassa olevaan tietoon. Opiskeluympäristö tutkinto-ohjelmassa on kansainvälinen ulkomaisten tutkijoiden ja opettajien, jatko-opiskelijoiden sekä runsaan vuosittaisen vaihto-opiskelijajoukon ja oman kansainvälisen maisteriohjelman ansiosta. Ekologian opetukseen kuuluu useita kenttäkursseja tutkimusasemilla. Biologian opiskelijoille on myös tarjolla kiinnostavia kansainvälisiä harjoittelu- ja vaihto-opiskelumahdollisuuksia niin molekyylibiologian huippulaboratorioissa kuin kenttätöissäkin tropiikista aina arktiselle alueelle.

Oululainen biologi on monialainen, kansainvälinen osaaja!

Lisätietoa biologian opiskelusta kiinnostuneille löytyy täältä.

Perustiedot

Sisäänotto: 
50+1
Opintojen kesto: 
5 vuotta (3+2)
Laajuus: 
300 op (180+120)
Opetuskieli: 
suomi
Valmistuneiden työnimikkeitä: 
Aineenopettaja
Tutkija
Suunnittelija
+358 (0)294 481530
annamari.markkola (at) oulu.fi
+358 (0)294 481491
minna.vanhatalo (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Seuraava hakuaika: 
16.3.2016 - 6.4.2016 (klo 15.00 / 3 pm UTC +3)
Hae opiskelijaksi: 

Tutkinto-ohjelmaan haetaan sähköisessä yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Oikopolut