Koulutustarjonta 2016-2017, arkisto

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

Kauppatieteellinen koulutusala

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu (31.12.2013 saakka Taloustieteiden tiedekunta) on AACSB-akkreditoitu kauppatieteellisen alan kansainvälinen tutkimus- ja koulutusyksikkö. 

Kauppakorkeakoulu tarjoaa kansainvälisen ja innostavan opiskeluympäristön, jossa opiskelu on sopivalla tavalla rentoa sekä haasteellista. Korkeatasoinen opetus sekä monimuotoiset opetusmenetelmät yhdessä laaja-alaisen koulutustarjonnan kanssa takaavat arvostetun kauppatieteellisen alan korkeakoulututkinnon, sekä valmiudet menestyä tulevaisuuden liike-elämässä. Lisäksi koulutus antaa valmiudet jatko-opintoihin tohtoritasolla.

Kevään 2016 yhteishaussa kauppatieteellisellä alalla on vain yksi hakukohde: kauppatieteet, johon on 180 aloituspaikkaa. Kaikki koulutukseen valitut suorittavat yhtenäisen, laaja-alaisen kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon 180 op (3 vuotta). Kandidaatin tutkinto antaa opiskelijoillemme kattavan ymmärryksen liiketoiminnan ja talouden eri osa-alueista.

Kaikki koulutukseen valitut saavat automaattisesti oikeuden maisterin tutkintoon. Maisterivaiheen pääaineeseen haetaan kandidaattivaiheen lopussa. Maisterivaiheessa ovat valittavissa seuraavat pääaineet (sisäänottomäärät päätetään myöhemmin):

  • Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen
  • Laskentatoimi
  • Markkinointi
  • Rahoitus
  • Taloustiede

Kauppakorkeakoulussa on myös useita  kansainvälisiin standardeihin pohjautuvaa kansainvälistä maisteriohjelmaa. Lisäksi kauppakorkeakoulu tarjoaa EMBA-koulutusta.

Kuva:
Kati Leinonen

Perustiedot

+358 (0)294 482980
pauliina.ulkuniemi (at) oulu.fi
+358 (0)294 482922
vuokko.iinatti (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Hakuaika: 
16.3. - 6.4.2016 (klo 15:00 UTC +3)
Hae opiskelijaksi: 

Kauppatieteiden koulutusohjelmaan haetaan sähköisessä yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi. Yksityiskohtaiset hakuohjeet ja valintaperusteet löydät koulutusohjelman kuvauksen yhteydestä.

Oikopolut