Koulutustarjonta 2016-2017, arkisto

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan. ICT-toimiala kansainvälistyy ja kehittyy edelleen voimakkaasti ja alan asiantuntijoista on suuri kysyntä. Opiskelu Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma tarjoaa hyvät työllistymis- ja urakehitysmahdollisuudet ICT-toimialan huippupaikoille.

Tietojenkäsittelytieteen opetus fokusoituu tietojärjestelmiin, ohjelmistoihin ja niitä syventäviin osaamisalueisiin ja sovelluksiin. Samalla voidaan kehittää työelämässä tärkeitä yleisiä taitoja kuten kirjallisen ja suullisen viestinnän taitoja, ryhmätyötaitoja ja ongelmanratkaisutaitoja. Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmasta valmistuneiden työllisyystilanne on hyvä. Työhön orientoituminen on jo osa opiskeluprosessia. Valmistuneiden työpaikkoina ovat yleensä ICT-alan yritykset, palvelu- ja teollisuusyritykset, julkinen sektori sekä koulutusorganisaatiot.

Kuva:
Juha Sarkkinen

Perustiedot

Sisäänotto: 
100
Opintojen kesto: 
5 vuotta (3+2)
Laajuus: 
300 op (180+120)
Opetuskieli: 
suomi
Valmistuneiden työnimikkeitä: 
Tietohallintopäällikkö
Ohjelmistosuunnittelija
Käyttöliittymäsuunnittelija
Käytettävyysasiantuntija
Tietoturva-asiantuntija
+358 (0)294 487452
henrik.hedberg (at) oulu.fi
+358 (0)294 481918
heli.alatalo (at) oulu.fi
+358 40 7441349
risto.nuutinen (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Seuraava hakuaika: 
16.3.2016 - 6.4.2016 klo 15:00 UTC +3
Hae opiskelijaksi: 

Koulutusohjelmaan haetaan valtakunnallisessa sähköisessä opintopolku.fi

Oikopolut