Koulutustarjonta 2016-2017, arkisto

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

Matemaattisten tieteiden aineenopettajan tutkinto-ohjelma

Matemaattisten aineiden (matematiikka, fysiikka ja kemia) aineenopettajan kelpoisuus saavutetaan suorittamalla filosofian maisterin tutkinto, johon sisältyvät vähintään kahden opetettavan aineen opinnot sekä pedagogiset opinnot. Tässä hakukohteessa opiskelijan pääaineeksi tulee matematiikka ja toisen opetettavan aineen opiskelija voi valita itse (ja voi pätevöityä myös useamman aineen opettajaksi). Tutkintoon sisältyvät aineenopettajan pedagogiset opinnot järjestää kasvatustieteellinen tiedekunta.

Huomaa, että matemaattisten aineiden aineenopettajan koulutukseen voi hakeutua myöhemmin myös matemaattisten tieteiden, fysiikan tai kemian tutkinto-ohjelmien kautta, hakemalla aineenopettajan suuntautumisvaihtoehtoon kandidaatin opintojen myöhemmässä vaiheessa, aineenopettajan soveltuvuushaastattelun kautta.

Kuva:
Antti Ekola

Perustiedot

Sisäänotto: 
35
Opintojen kesto: 
5 vuotta (3+2)
Laajuus: 
300 op (180+120)
Opetuskieli: 
suomi
Valmistuneiden työnimikkeitä: 
Peruskoulun ja lukion lehtori
Matemaattisten aineiden aineenopettaja
+358 29 448 1734
+358 29 448 1760

Hakeminen ja valintaperusteet

Seuraava hakuaika: 
16.3.2016 - 6.4.2016 (klo 15.00 UTC +3)
Hae opiskelijaksi: 

Tutkinto-ohjelmaan haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa opintopolku.fi.

Oikopolut