Koulutustarjonta 2016-2017, arkisto

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

Lääketieteellinen koulutusala

Lääketieteen koulutusalalta valmistuu terveydenhuollon asiantuntijoita vaativiin kansallisiin ja kansainvälisiin tehtäviin. Opiskelu korkeatasoisessa ja monialaisessa oppimis- ja tiedeyhteisössä on haastavaa ja antoisaa tarjoten tutkinnon suorittaneille monenlaisia mahdollisuuksia uralle niin ammatillisesti kuin tutkimuksen parissa. Opiskelun tavoitteena on saada valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn, kriittiseen ja tieteellisesti perusteltuun päätöksentekoon sekä uuden tiedon etsimiseen. Opiskelua tukee laadukas ja sisällöltään relevantti opetus ja ohjaus monipuolisissa, elinikäistä oppimista tukevissa ympäristöissä.

Koulutus antaa valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen ja tiedekunnan monitieteisyys ja laaja-alaisuus tarjoaakin erinomaiset lähtökohdat tutkimustyölle. Koulutus antaa valmiudet myös ammatilliseen jatkokoulutukseen, jossa Oulun yliopistossa voidaan suorittaa erikoislääkärin tutkinto kaikkiaan 47 lääketieteen erikoisalalla. Valmistuneet työllistyvät tutkinnon jälkeen erittäin hyvin erilaisiin terveydenhuollon asiantuntijatehtäviin laaja-alaisina asiantuntijoina.

Perustiedot

+358 (0)8 3152259
jyrki.makela (at) oulu.fi
+358 (0)294 485102
minna.hallia (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Hakuaika: 
16.3.2016 - 6.4.2016 (klo 15.00 UTC +3)
Hae opiskelijaksi: 

Lääketieteen koulutusohjelmaan haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa. Yksityiskohtaiset hakuohjeet ja valintaperusteet löydät koulutusohjelman kuvauksen yhteydestä.

Oikopolut