Koulutustarjonta 2016-2017, arkisto

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

Fysiikan tutkinto-ohjelma

Fysiikka on tiede, joka pyrkii antamaan tieteellisiä vastauksia maailmankaikkeutta koskeviin perimmäisiin kysymyksiin. Näillä vastauksilla on tärkeä kulttuurinen merkitys, sillä vain niiden avulla on mahdollista muodostaa rationaalinen, todellisuuteen perustuva maailmankuva. Lisäksi niillä on äärimmäisen tärkeä käytännöllinen merkitys, sillä koko nykyinen hyvinvointimme perustuu ratkaisevalla tavalla fysiikan ja siihen pohjautuvien soveltavien tieteiden tuottamaan tietoon.

Oulun yliopistossa fysiikan opiskelija voi vapaasti valita pääaineensa poikkeuksellisen monipuolisesta valikoimasta erilaisia fysiikan piiriin kuuluvia tieteenaloja. Oppiaineita ovat fysiikka, teoreettinen fysiikka, biofysiikka, geofysiikka ja tähtitiede. (Fysiikan tutkinto-ohjelmassa geofysiikkaa opiskellaan kandidaatin tutkintoon saakka, jonka jälkeen opiskelu maisterin tutkintoa varten pääaineena geofysiikka jatkuu geotieteiden tutkinto-ohjelmassa.) Tieteen uusimpiin tuloksiin pohjautuvassa opetuksessa painotetaan erityisesti itsenäistä ongelmanratkaisukykyä. Monimuotoisia opetusmenetelmiä – mm. luentoja, laskuharjoituksia ja laboratorioharjoituksia – täydentävät pienimuotoiset tutkimusprojektit, tuutortoiminta, opettajien omaoppilastoiminta ja aktiivinen ohjaus.

Fysiikan tutkimusryhmien harjoittama tieteellinen tutkimus on korkeatasoista ja aidosti kansainvälistä, ja ryhmien aiemmin yhdessä muodostama yksikkö, fysiikan laitos, olikin nimetty Oulun yliopiston viralliseksi tutkimuksen laatuyksiköksi. Oulun yliopiston fysiikan tutkinto-ohjelmasta valmistuneet opiskelijat ovat sijoittuneet erittäin hyvin työelämään. Heitä työskentelee suurissa ja pienissä yrityksissä, erilaisissa julkishallinnon tehtävissä, useissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa sekä monissa tutkimuslaitoksissa Suomessa ja ulkomailla. Fysiikan tutkinto-ohjelman opetuskieli on kandidaatin tutkinnon osalta suomen kieli. Maisterivaiheessa osa opetuksesta on englanniksi. Koulutus koostuu kolmivuotisesta kandidaatin tutkinnosta ja kaksivuotisesta maisterin tutkinnosta.

Lisätietoa fysiikan opiskelusta kiinnostuneille löytyy täältä.

Kuva:
Janne Koivuniemi

Perustiedot

Sisäänotto: 
95
Opintojen kesto: 
5 vuotta (3+2)
Laajuus: 
300 op (180+120)
Opetuskieli: 
suomi
Valmistuneiden työnimikkeitä: 
Fysiikan opettaja
Tuotekehittelijä
Tutkija
Sairaalafyysikko
+358 (0)294 481285
study.science (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Seuraava hakuaika: 
16.3.2016 - 6.4.2016 (klo 15.00 UTC +3)
Hae opiskelijaksi: 

Tutkinto-ohjelmaan haetaan sähköisessä yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Oikopolut