Koulutustarjonta 2016-2017, arkisto

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Koulutusohjelmat ja oppiaineet (5-6-vuotiset)

Luokanopettajan tutkinto-ohjelma

Luokanopettajan koulutus tähtää erityisesti perusopetuksen luokkien 0–6 oppimis- ja kasvatusympäristössä toimimiseen, ja siinä on kolme painotusta:  laaja-alainen, teknologiapainotteinen sekä taide- ja taitopainotteinen luokanopettajan koulutus. Laaja-alainen luokanopettajan  koulutus antaa opiskelijalle monipuoliset pedagogiset, didaktiset ja aineenhallinnalliset valmiudet kohdata kasvatuksellisia haasteita tulevaisuuden koulussa. Opinnoissa tarjotaan aineksia opiskelijan oman pedagogisen näkemyksen ja toiminnan rakentamiselle ja ohjataan opiskelija tiedostamaan luokanopettajan työn yhteiskunnallinen merkitys. Opiskelijalla on kasvatustieteiden tiedekunnan opetustarjonnan lisäksi mahdollisuus hakea opinto-oikeutta viiden eri tiedekunnan tarjoamista opintokokonaisuuksista.

Edellisten ohella taide- ja taitopainotteisessa luokanopettajan koulutuksessa (TAIKA) taiteet ja taidot ovat tärkeitä kasvun, ajattelun ja kokemisen alueita. Opinnoissa painotetaan perusopetuksen (luokat 0–6) taidekasvatuksen tarkastelua ja kehittämistä käytännön, teorian ja tutkimuksen näkökulmista. Koulutus on suunnattu taide- ja taitokasvatuksesta kiinnostuneille opiskelijoille.

Teknologiapainotteisessa luokanopettajakoulutuksessa teoreettisena perustana on teknologiakasvatus, jossa yhdistyvät kasvatustieteet ja teknilliset tieteet. Opinnoissa painotetaan tekemällä oppimista ja ongelmanratkaisua, jossa perinteisten käsityön tietojen ja taitojen lisäksi omaksutaan valmiuksia tietokoneavusteisten työstömenetelmien ja tietoteknisten ohjelmistojen käyttöön. Teknologian soveltamisessa ja konkreetissa tuottamisessa tukeudutaan matemaattis-luonnontieteellisiin aineisiin ja niiden lainalaisuuksiin. Koulutus antaa luokanopettajakelpoisuuden ja on suunnattu opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita teknologiasta ja sen hyödyntämisestä yleissivistävässä perusopetuksessa.

Perustiedot

Sisäänotto: 
100
Opintojen kesto: 
5 vuotta (3+2)
Laajuus: 
300 op (180 op + 120 op)
Opetuskieli: 
suomi
Valmistuneiden työnimikkeitä: 
Peruskoulun luokanopettaja
+358 (0)294 483698
minna.saaskilahti (at) oulu.fi
+358 (0)294 483604
study.education (at) oulu.fi
+358 (0)294 483660
study.education (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Seuraava hakuaika: 
16.3.2016 - 6.4.2016 (klo 15.00 UTC +3)
Hae opiskelijaksi: 

Koulutusohjelmaan haetaan sähköisessä yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Oikopolut