Koulutustarjonta 2016-2017, arkisto

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Muut maisteriohjelmat

Kauppatieteellinen koulutusala

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu (31.12.2013 saakka Taloustieteiden tiedekunta) on AACSB-akkreditoitu kauppatieteellisen alan kansainvälinen tutkimus- ja koulutusyksikkö. 

Kauppakorkeakoulu tarjoaa kansainvälisen ja innostavan opiskeluympäristön, jossa opiskelu on sopivalla tavalla rentoa sekä haasteellista. Korkeatasoinen opetus sekä monimuotoiset opetusmenetelmät yhdessä laaja-alaisen koulutustarjonnan kanssa takaavat arvostetun kauppatieteellisen alan korkeakoulututkinnon, sekä valmiudet menestyä tulevaisuuden liike-elämässä. Lisäksi koulutus antaa valmiudet jatko-opintoihin tohtoritasolla.

Talven 2016 maisteritason erillisvalinnassa on vain yksi hakukohde: laskentatoimi. Kaikki koulutukseen valitut suorittavat pääaineen opintoihin pohjautuvan kauppatieteiden maisterin tutkinnon 120 opintopistettä (ohjeellinen suoritusaika 2 vuotta). Lisäksi suoritettavaksi voi tulla täydentäviä opintoja, riippuen opiskelijan aiemmista opinnoista. Suurin osa opetuksesta ja opintojaksomateriaaleista on englanniksi.

Kauppakorkeakoulussa on syksystä 2016 alkaen myös viisi kansainvälisiin standardeihin pohjautuvaa kansainvälistä maisteriohjelmaa. Lisäksi kauppakorkeakoulu tarjoaa EMBA-koulutusta.

 

Kuva:
Kati Leinonen

Perustiedot

+358 (0)294 482980
pauliina.ulkuniemi (at) oulu.fi
+358 (0)294 482922
vuokko.iinatti (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Hakuaika: 
15.12.2015–29.1.2016 (klo 15.00 UTC +2)
Hae opiskelijaksi: 

                      

Oikopolut