Koulutustarjonta 2016-2017, arkisto

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Muut maisteriohjelmat

Kasvatustieteellinen koulutusala

Kasvatustieteellisen koulutusalan keskiössä on ihmisen koko elinkaaren kattava kasvatus ja koulutus varhaiskasvatuksesta lasten ja nuorten oppimiseen ja opettamiseen ja edelleen koulutuksen suunnitteluun sekä muihin asiantuntijatehtäviin. Koulutus antaa valmiudet kasvatusalan tehtäviin moninaistuvassa maailmassa sekä edellytykset tieteelliseen jatkokoulutukseen.

Erikoisuutena ovat eri tavoin painottuneet luokanopettajan koulutukset: opiskelijat voivat normaalin luokanopettajan koulutuksen lisäksi suuntautua opinnoissaan taide- ja taitoaineisiin tai  teknologiaan. Lisäksi tarjolla on kansainvälinen luokanopettajan koulutus, jonka opetuskieli on englanti. Tiedekunnassa on myös lastentarhanopettajan, musiikin aineenopettajan ja erityisopettajan kelpoisuuden tuottava koulutus.

Kasvatustieteiden koulutuksessa painottuu kasvatusfilosofinen tutkimus ja opetus. Joukossamme on myös psykologian, sosiologian, koulutusteknologian, nais- ja sukupuolentutkimuksen ja monikulttuurisuuden asiantuntijuutta ja siihen perustuvaa opetusta.

Opetuksessa teoria ja käytäntö kulkevat käsi kädessä, jolloin teoreettiset opinnot nivoutuvat harjoittelujaksoihin. Käytettävät työtavat ovat monipuolisia. Kaikissa koulutusohjelmissa suoritetaan kasvatustieteen maisterin tutkinto, jonka pääaine voi olla kasvatustiede, kasvatuspsykologia, musiikkikasvatus tai kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus. Sivuaineet opiskelija voi valita omasta tiedekunnasta, mutta niitä voi hakea myös muista tiedekunnista ja siten suunnata tutkintoaan omannäköisekseen.

 

Kuva:
Kati Leinonen

Perustiedot

+358 (0)294 483704
marko.kielinen (at) oulu.fi
+358 (0)294 483724
helena.seppala (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Hakuaika: 
15.12.2015–29.1.2016 (klo 15.00 UTC +2)
Hae opiskelijaksi: 

            

Oikopolut