Koulutustarjonta 2016-2017, arkisto

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Muut maisteriohjelmat

Teknillistieteellinen koulutusala

Tekniikan alan korkeakoulutus ja akateeminen tutkimus ovat osa Oulun yliopiston monialaista kokonaisuutta, joka sijaitsee arkkitehtuuria ja lääketiedettä lukuun ottamatta samalla Linnanmaan kampuksella. Jos opiskelija haluaa liittää opintoihinsa muutakin kuin tekniikkaa, se onnistuu Oulussa luontevasti.

Oulussa teknisiä tieteitä opiskellaan, opetetaan ja tutkitaan tiiviissä yhteistyössä yritysten, tutkimuslaitosten ja muun julkisen sektorin kanssa. Oulun seudun teknologiamenestys perustuukin pitkälti yliopistoyhteisön ja alueen muiden toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen.

Teknillistieteellisellä koulutusalalla voi suorittaa maisteritason tutkinnon eli diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinnon seuraavissa tutkinto-ohjelmissa: Arkkitehtuuri, konetekniikka, prosessitekniikka, sähkötekniikka, tietotekniikka, tuotantotalous ja ympäristötekniikka.

Miksi juuri teknillistieteellinen nen? Oulun yliopiston teknisten tieteiden opinnot suorittamalla saat vahvan teknillis-matemaattis-luonnontieteellisen perusosaamisen, jonka päälle on hyvä rakentaa koko työuran ajan. Teknillistieteelliset tutkinnot ovat aikaa kestäviä ja työllisyyskin on lähes sataprosenttinen. Tekniikan opiskelu Oulun yliopistossa on satsaus tulevaisuuteen!

Teknillistieteellisen koulutusalan maisterikoulutusta annetaan Oulun yliopistossa kolmessa tiedekunnassa:

  • Teknillinen tiedekunta (konetekniikan, prosessitekniikan, tuotantotalouden ja ympäristötekniikan tutkinto-ohjelmat)
  • Arkkitehtuurin tiedekunta (arkkitehtuurin tutkinto-ohjelma)
  • Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta (sähkötekniikan ja tietotekniikan tutkinto-ohjelmat)

 

Perustiedot

+358 (0)294 482340
Juha.Tanskanen (at) oulu.fi
+358 (0)294 482003
Heikki.Kuoppala (at) oulu.fi
Opetuspaikka: 
+358 (0)294 484941
Matti.Sanaksenaho (at) oulu.fi
+358 (0)294 483233
Kari.Kaskela (at) oulu.fi
+358 (0)294 481893
Petri.Pulli (at) oulu.fi
+358 (0)294 482003
Heikki.Kuoppala (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Hakuaika: 
15.12.2015–29.1.2016 (klo 15.00 UTC +2)
Hae opiskelijaksi: 

Tietoja maisteriohjelmiin hakemisesta löydät alla olevasta linkistä.

Oikopolut