Koulutustarjonta 2016-2017, arkisto

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Muut maisteriohjelmat

Terveystieteiden koulutusala

Terveystieteiden koulutusaloilta valmistuu terveydenhuollon asiantuntijoita vaativiin kansallisiin ja kansainvälisiin tehtäviin. Opiskelu korkeatasoisessa ja monialaisessa oppimis- ja tiedeyhteisössä on haastavaa ja antoisaa tarjoten tutkinnon suorittaneille monenlaisia mahdollisuuksia uralle erilaisiin tutkimus-, hallinto-, koulutus- ja suunnittelutehtäviin sekä muihin asiantuntijatehtäviin.

Opiskelun tavoitteena on saada valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn, kriittiseen ja tieteellisesti perusteltuun päätöksentekoon sekä uuden tiedon etsimiseen. Opiskelua tukee laadukas ja sisällöltään relevantti opetus ja ohjaus monipuolisissa, elinikäistä oppimista tukevissa ympäristöissä. Koulutus antaa valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen ja tiedekunnan monitieteisyys ja laaja-alaisuus tarjoaakin erinomaiset lähtökohdat tutkimustyölle. Valmistuneet työllistyvät tutkinnon jälkeen erittäin hyvin erilaisiin terveydenhuollon asiantuntijatehtäviin laaja-alaisina asiantuntijoina.

 

Kuva:
Juha Sarkkinen

Perustiedot

+358 (0)8 3152259
jyrki.makela (at) oulu.fi
+358 (0)294 485102
minna.hallia (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Hakuaika: 
15.12.2015 - 29.1.2016 (klo 15.00 UTC +2)
Hae opiskelijaksi: 

 Maisteriohjelmaan haetaan sähköisessä yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.                     

Oikopolut