Koulutustarjonta 2016-2017, arkisto

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Muut maisteriohjelmat

Humanistinen koulutusala

Suomen pohjoisimman humanistisen tiedekunnan opetus ja tutkimus kattavat historia- ja perinnetieteet, kirjallisuuden, informaatiotutkimuksen sekä kielitieteet, joihin kuuluu myös logopedia. Monipuolisessa oppiainevalikoimassa on yhteensä noin 40 oppiainetta, joista 13 voi olla tutkinnon pääaineena. Tiedekunnan pääaineita ovat arkeologia, englantilainen, germaaninen ja pohjoismainen filologia, historia, informaatiotutkimus, kirjallisuus, kulttuuriantropologia, logopedia ja suomen kieli. Lisäksi humanistisessa tiedekunnassa voi ainoana Suomessa opiskella pääaineena aate- ja oppihistoriaa. Erityisenä valtakunnallisena tehtävänä on saamen kielen ja saamelaisen kulttuurin opetus ja tutkimus, joita hoitaa tiedekunnassa Giellagas-instituutti. Koulutustarjontaan kuuluu myös kaksivuotinen tiedeviestinnän maisteriohjelma (TIEMA).

Humanistisen tiedekunnan tarjoama koulutus on korkealaatuista, oppimiskeskeistä ja uudistumiskykyistä. Siinä korostuu opiskelijoiden aktiivinen rooli. Opiskelijat voivat rakentaa oman tutkintonsa varsin vapaasti, ja sitä tuetaan systemaattisella, koko opintoajan kestävällä ohjauksella. Tavoitteena on kouluttaa kielen, kulttuurin ja historian alan asiantuntijoita, joiden saama koulutus takaa hyvät perusvalmiudet työelämään sijoittumiselle.

 

Kuva:
Kati Leinonen

Perustiedot

+358 (0)294 483471
harri.mantila (at) oulu.fi
+358 (0)294 483233
kari.kaskela (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Hakuaika: 
15.12.2015 - 29.1.2016 (klo 15.00 UTC +2)
Hae opiskelijaksi: 

Maisteriohjelmaan haetaan sähköisessä yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi

Oikopolut