Koulutustarjonta 2016-2017, arkisto

Oulun yliopisto tarjoaa monenlaisia opiskeluvaihtoehtoja. Perus- ja jatkotutkintoon tähtäävät koulutukset sekä eri maisteriohjelmat tuottavat työelämässä arvostetun yliopistotutkinnon. Lisäksi osaamisen päivittämiseen tarjoutuu lukuisia mahdollisuuksia mm. avoimen yliopiston koulutustarjonnan, täydennyskoulutuksen ja tiedekuntien täydentävien opintokokonaisuuksien kautta.

Muut maisteriohjelmat

Luonnontieteellinen koulutusala

Luonnontieteiden opiskelu on monipuolista sekä työtavoiltaan että sisällöltään ja antaa valmiudet useisiin työtehtäviin. Luonnontieteilijän työkenttä on laaja; toisissa työtehtävissä vaaditaan juuri oman alan osaamista, toisissa taas yliopisto-opiskelun kehittämiä yleisiä valmiuksia. Opiskelun tavoitteena on, että opiskelija hallitsee tieteenalansa perusteet, käsitteistön, menetelmät ja keskeisimmät teoriat ja pystyy soveltamaan tietojaan käytäntöön. Lisäksi koulutus antaa edellytykset tieteelliseen jatkokoulutukseen ja valmiuden jatkuvaan opiskeluun sekä tieteelliseen viestintään.

Luonnontieteissä perusasioiden ymmärtäminen on tärkeää. Ensimmäisten opintovuosien peruskurssien merkitys on suuri, jonka pohjalle myöhemmät opinnot rakentuvat. Luonnontieteitä opiskeleva opiskelija voi tutustua useisiin oppiaineisiin opintojensa aikana. Opiskeluun kuuluu kysyminen ja kyseenalaistaminen. Tutkimuksen painoaloja ovat:

 • Geenitutkimus
 • Avaruuden ja maapallon rakenne ja dynaamiset prosessit
 • Pohjoinen luonto, luonnonvarat ja ekosysteemit
 • Matemaattinen mallintaminen ja laskentamenetelmät
 • Monitieteinen ympäristötutkimus
 • Aineen rakenne ja synteesimenetelmät
 • Tietotekniikka ja sen sovellukset

Huom! Luonnontieteellisen koulutusalan koulutusta annetaan Oulun yliopistossa neljässä tiedekunnassa:

 • Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta (biokemian koulutusohjelma)
 • Kaivannaisalan tiedekunta (geotieteiden koulutusohjelma)
 • Luonnontieteellinen tiedekunta (biologian, fysiikan, kemian, maantieteen, matemaattisten tieteiden ja matemaattisten tieteiden aineenopettajan koulutusohjelmat)
 • Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta (tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma)
Kuva:
Seppo Rytkönen

Perustiedot

+358 (0)294 485822
peppi.karppinen (at) oulu.fi
+358 (0)294 485102
minna.hallia (at) oulu.fi
+358 (0)294 481461
eero.hanski (at) oulu.fi
+358 (0)294 481052
titta.koski (at) oulu.fi
+358 (0)294 481741
maarit.jarvenpaa (at) oulu.fi
+358 (0)294 481052
titta.koski (at) oulu.fi
+358 (0)294 481893
petri.pulli (at) oulu.fi
+358 (0)294 482003
heikki.kuoppala (at) oulu.fi

Hakeminen ja valintaperusteet

Hakuaika: 
15.12.2015 - 29.1.2016 klo 15.00
Hae opiskelijaksi: 

Luonnontieteellisen koulutusalan koulutus- ja maisteriohjelmiin haetaan osoitteessa opintopolku.fi. Yksityiskohtaiset hakuohjeet ja valintaperusteet löydät kunkin ohjelman kuvauksen yhteydestä.

Oikopolut