Koulutusteknologian perusopinnot

Osaamistavoitteet

  • Opiskelija osaa analysoida oppimisteoreettista tietoa yksilön ja yhteisöjen oppimisessa sekä elinikäisen oppimisen tukemisessa.
  • Opiskelija osaa käyttää ja arvioida erilaisten teknologisten oppimisympäristöjen hyödyntämisen tapoja osana vuorovaikutusta, oppimista ja sisältöjen tuottamista.
  • Opiskelija osaa kuvailla asiantuntijaksi oppimisen keskeisiä piirteitä ja kuvailla omaa koulutusteknologian asiantuntijuuttaan.

OPINTOJAKSOT:

Johdatus oppimiseen ja koulutusteknologiaan, 6 op
Opintojakso alkaa 13.9.2012

Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö, 7 op
Opintojakso alkaa 20.9.2012

Designing Technology-Enhanced Learning, 6 op
Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella 2013

Koulutusprojektit, 6 op
Opintojakso järjestetään kevätlukukaudella 2013

Viimeksi päivitetty: 18.9.2012