Koulutusprojektit

418022P Koulutusprojektit, 6 op

Tavoite
Opintojakson tavoitteena on toteuttaa projekti, jossa opiskelijat perehtyvät projektityöskentelyn ja -hallinnan teoriaan ja osallistuvat osana projektiryhmää projektin toteutukseen. Projektin sovellusalueena ovat oppimisen ja koulutusteknologiaan liittyvät kehityshaasteet. Projektissa hyödynnetään erilaisia teknologisia sovelluksia sekä arvioidaan ja kehitetään niiden käyttöä oppimisen välineinä.

Sisältö

  • projektityöskentelyn periaatteet
  • projektityöskentelyn suunnittelu, käytännön toteutus ja hallinnointi
  • koulutusprojektien erityispiirteet
  • teknologian hyödyntäminen projektityöskentelyssä ja koulutusprojekteissa
  • oppimisen ja koulutusteknologian alan kehityshaasteet


Osaamistavoitteet
Opintojakson jälkeen opiskelija osaa

  • suunnitella ja toteuttaa koulutusprojektin
  • työskennellä vastuullisesti osana projektiryhmää
  • suunnitella ja arvioida koulutusprojekteja ajankohtaista oppimisen tutkimusta hyödyntäen
  • soveltaa oman alansa erikoisosaamista projektien sisältöön, suunnitteluun ja toteutukseen
  • toimia oman alansa asiantuntijana monialaisessa projektiryhmässä


Toteutustavat
Kontaktiopetus 40 h, itsenäinen ja yhteisöllinen työskentely projektiryhmässä sekä projektityön tekeminen ja raportointi 120 h

Oppimateriaali
Koska opetus toteutetaan lukuvuonna 2012-2013 englanniksi, kurssin materiaalit julkaistaan kurssin englanninkielisellä sivulla

Suoritustavat
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja projektiryhmän työskentelyyn. Projektin toteuttaminen ja raportointi.

Ajankohta: Kevät 2013

Arviointi: 0-5

Opetuskieli: englanti

Vastuuhenkilö/-t: Venla Vallivaara

 

Viimeksi päivitetty: 10.1.2013