Yhteistyö opetuksessa

Tärkeä painopistealueemme opintojemme toteutuksessa on työelämäyhteistyö. Kansainvälisessä LET-maisteriohjelmassa koulutetaan oppimisen asiantuntijoita, jotka osaavat hyödyntää teknologiaa erilaisissa koulun ja työelämän oppimisen ympäristöissä.

Opiskelijoillamme on uusin tutkimustieto oppimisesta, jota he osaavat soveltaa yksilön ja yhteisöjen oppimisessa. He osaavat käyttää ja arvioida erilaisten teknologisten oppimisympäristöjen hyödyntämisen tapoja osana vuorovaikutusta, oppimista ja sisältöjen tuottamista. Lisäksi opintojemme strategista oppimista ja yhteisöllisyyttä korostavat työskentelytavat kehittävät opiskelijoiden ongelmanratkaisutaitoja sekä kykyä työskennellä tehokkaasti erilaissa asiantuntijatiimeissä. Koulutuksemme valmentaa osaajia julkiselle-, yksityiselle- ja kolmannelle sektorille.

Teemme opinnoissamme tiivistä yhteistyötä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Haemme jatkuvasti opintojaksoillemme opiskelijoiden ratkaistavaksi aitoja työelämäongelmia, jotka liittyvät oppimiseen ja teknologiaan, esimerkiksi motivaatioon, etätyön organisointiin, etäkoulutusten toteuttamiseen, uuden teknologian käyttöönottoon ja yhteisöllisten työskentelytapojen kehittämiseen. Haasteita työstetään erikseen muodostettavissa projekti- ja asiantuntijaryhmissä. Työskentelyn kesto on tyypillisesti toimeksiannosta riippuen 1-3 kuukautta.

Mikäli olet kiinnostunut yhteistyöstä kanssamme, ota yhteyttä LET maisteriohjelman koordinaattoriin let.coordinator(at)oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 3.11.2015