New LET publication – TunTuVa project published a handbook

New LET publication – TunTuVa project published a handbook

In English below

 

TunTuVa hanke on julkaissut käsikirjan: Arjen sosioemotionaaliset haasteet oppimistilanteina, 4T-toimintamalli lapsen kehittyvien tunteiden säätelytaitojen tukemiseksi

 

Käsikirjasta varhaiskasvatushenkilöstö saa eväitä oman ja lasten toimijuuden tarkasteluun osana päiväkotiarjen tilanteita. Käsikirjan tavoitteena on (1) esitellä käytännön esimerkkien avulla, mitä tunteiden säätely on ja miten näitä taitojen voidaan tukea päiväkodeissa, ja (2) kertoa, mikä 4T-toimintamalli on ja kuinka sitä voidaan käyttää päiväkodeissa varhaiskasvatushenkilöstön ammatillisen kehittymisen tukena. 


Tutustu kirjaan osoitteessa http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-2648-4.

 

 

TunTuVa project has published a handbook: Everyday socio-emotional challenges as learning situations, 4T-model for supporting child's developing emotion regulation skills.

 

The handbook provides means and ideas for early childhood education personnel to examine their own and children’s actions in everyday day-care situations. The handbook aims to introduce 1) practical examples of what emotion regulation is and how these skills can be supported in day-care, and 2) how 4Tmodel can be used to support the professional development of early childhood education personnel. 

 

Get to know it online at http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-2648-4. The book is in finnish.

Viimeksi päivitetty: 3.6.2020