EmReg - Emotion regulation in secondary school pupils' learning

Tutkimus kohdistuu peruskoulun oppilaiden (N=100) emootioiden säätelyyn, joka on keskeinen edellytys strategiselle ja motivoituneelle oppimiselle yksilöllisessä ja yhteisöllisessä opiskelussa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten onnistunut emootion säätely toteutuu, mistä se koostuu ja miten se vaikuttaa oppilaiden toimintaan aidoissa oppimisen tilanteissa.

Tutkimusaineistoa kerätään sekä luonnollisen luokkahuoneen kaltaisessa laboratoriotilassa, että aidoissa luokkahuoneissa. Emootioiden säätelyä tutkitaan oppimisprosessinaikaisilla menetelmillä, joita ovat videotaltioidut työskentelytilanteet, tilannekohtaiset arviot oppimisesta ja emotionaalisista tuntemuksista sekä fysiologiset mittaukset emotionaalisista reaktioista. Tutkimuksen tulokset tuottavat tietoa emootioiden säätelystä osana itsesäätöistä oppimista. Tutkimuksen tuottamaa käytännöllistä tietoa voidaan hyödyntää ratkottaessa emotionaalisista tekijöistä johtuvia ongelmia kouluissa ja yksittäisten lasten elämässä.

Projektin työntekijät

Hanna Järvenoja, apulaisprofessori (tenure track)

Kristiina Kurki, tohtorikoulutettava

Tiina Törmänen, tutkimusapulainen

 

Viimeksi päivitetty: 2.11.2016