INNOSTAVA

Hankkeen tavoitteena on selvittää ja analysoida käyttäjälähtöisesti miten arkkitehtoniset, tilanmuodostukselliset ja teknologiset tekijät, kuten valaistus, tilan akustointi ja sisäympäristö kokonaisuutena tukevat innovointia ja yhteisöllistä tiedon tuottamista start-up yritysten työympäristöissä. Tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti älykkäiden valaistustekniikan mahdollistamia mukautuvia ja käyttäjien läsnäoloa aistivia valaistusratkaisuja osana työskentelytilojen tarkoituksenmukaista monimuotoisuutta. Tutkimalla käyttäjälähtöisestä näkökulmasta tiedon yhteisöllistä tuottamista ja tiedon jakamista tukevien tilojen arkkitehtuuria ja toimintaa kokonaisuutena on mahdollista vaikuttaa start-up yritysten innovatiivisuuteen. Täysin uutta tässä hankkeessa on työympäristön arkkitehtonisten sisältöjen ja ratkaisujen integrointi uusimpaan oppimistutkimukseen. Tutkimuksessa selvitetään tilojen asettamia haasteita ja mahdollisuuksia käyttäjälähtöisestä näkökulmasta ja tutkitaan tilojen kehittämistä ja yhteisöllistä tiedon tuottamista konseptisuunnittelun ja startup yrityksissä tehtävän pilotoinnin avulla. Projekti on pääasiassa luonteeltaan soveltavaa ja uutta luovaa suunnittelututkimusta (research-by-design).

 

Projektin kesto

1.1.2016-30.06.2018

Projektin rahoitus

Euroopan Unioni, Euroopan aluekehitysrahasto

Henkilökunta

Sanna Järvelä

Arttu Mykkänen

Ota yhteyttä

Sanna Järvelä

Viimeksi päivitetty: 15.11.2016