ADDRESS - Adaptiivinen motivaation säätely oppimisessa: yksilöllinen ja sosiaalisesti jaettu säätely erilaisissa oppimistilanteissa

Koulussa ja työelämässä joudutaan ratkomaan yhä enemmän ongelmia, tekemään valintoja eri vaihtoehtojen välillä ja suunnittelemaan omaa toimintaa. Tämä edellyttää oppimisen taitoja ja erityisesti kykyä säädellä omaa oppimista. Kaikki eivät kuitenkaan onnistu säätelemään oppimistaan hankalissa tilanteissa ja epäonnistuvat.  Tämä johtuu siitä, että oppimisen taitojen lisäksi onnistumiseen tarvitaan kykyä ja halua säädellä omaa motivaatiota. Motivaation säätelyn merkitys korostuu entisestään, sillä tämän päivän oppimistilanteet ovat yhä enemmän sosiaalisesti jaettuja.

Ongelmana on, että tämän hetkinen itsesäätelyn tutkimus keskittyy yksilölliseen oppimisen säätelyyn ja jättää huomioimatta oppimisen säätelyn sosiaalisena ilmiönä. Toinen ongelma on, että yksilöllistä ja sosiaalisesti jaettua motivaation säätelyä ei tarkastella suhteessa toisiinsa, eikä huomioida niiden dynaamista ja jatkuvaa luonnetta. Tämän vuoksi tässä tutkimuksessa lähestytään motivaation säätelyä adaptiivisena, yksilöllisenä ja sosiaalisesti jaettuna ilmiönä eri oppimisen tilanteissa. Tavoitteena on (1) tunnistaa ja tutkia kuinka motivaation säätelyn eri muodot ilmentyvät yksilöllisissä ja sosiaalisissa oppimistilanteissa, (2) analysoida motivaation säätelyä sosiaalisesti jaettuna ilmiönä, ja (3) tutkia kuinka oppilaiden motivaation säätelyn eri muotoja voidaan tukea nStudy teknologian avulla.Empiirinen tutkimus toteutetaan peruskoulun oppilasryhmissä. Pitkäjaksoinen aineistonkeruu kohdentuu sekä yksilölliseen että ryhmässä tapahtuvaan työskentelyyn. Opiskelussa käytetään nStudy teknologiaa tukemaan oppilaiden motivaation säätelyn eri muotoja. Tavoitteena on todentaa oppilaiden motivaation säätelyä dynaamisena ja jatkuvana prosessina yhdistämällä useita tutkimusmenetelmiä. Itsearvioinneilla kerätään tietoa oppilaiden itsesäätelyn perustasta tutkimuksen eri vaiheissa. Motivaation säätelyn ilmenemistä eri tilanteissa seurataan erityisellä Adaptiivisella AQRE-kyselyllä. NStudy:n tallentuvien jälkien ja videoaineiston avulla seurataan oppilaiden motivaation säätelyn vaiheita eri työskentelytilanteissa.

Projektin kesto

2009-2012

Projektin rahoittaja

Suomen Akatemia

Henkilöstö

Sanna Järvelä

Hanna Järvenoja

Jonna Malmberg

Marika Koivuniemi

Yhteistyökumppanit

Yhteyshenkilö

Sanna Järvelä

 

Viimeksi päivitetty: 18.6.2013