OPTEK - Opetusteknologia koulun arjessa

”Opetusteknologia koulun arjessa” (OPTEK) on 13 tutkimusyksikön monitieteinen yhteishanke, joka toteutetaan tiiviissä yhteistyössä 28 yrityksen ja 12 kunnan koulujen kanssa. Tavoitteena on luoda innovatiivisia ratkaisuja ja malleja tieto- ja viestintätekniikan ja sähköisen median hyödyntämiseen ja käyttöön koulun arjessa.Hankkeeseen osallistuu tutkimusyksiköitä Helsingin yliopistosta, Jyväskylän yliopistosta, Oulun yliopistosta, Teknillisestä korkeakoulusta, Tampereen teknillisestä yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta, Åbo Akademista ja VTT:n tutkimuskeskuksesta, ja laajan tutkimushankkeen koordinaatio hoidetaan Helsingin yliopiston CICERO Learning -verkoston ja Jyväskylän yliopiston yhteistyönä.OPTEK-hanke on organisoitu neljäksi tutkimuspaketiksi, joissa tarkastellaan muun muassa infrastruktuuria, oppimisympäristöjä ja pedagogisia malleja, mediataitoa, oppimateriaaleja, koulun toimintakulttuurin muutosta ja yritys-koulu-yhteistyömalleja. Hankkeen tarkoituksena on hyödyntää aiempien kansainvälisten ja kansallisten tutkimusten tulokset sekä niissä todetut kehittämishaasteet kouluissa tapahtuvan kehittämistyön perustaksi. Yrityksille hanke tarjoaa tietoja ja uusia ideoita oppimisessa hyödynnettävien teknologisten ratkaisujen perusperiaatteista sekä soveltumisesta koulukäyttöön. Näin tuetaan myös yritysten tuotekehitystä.OPTEK-tutkimus on läheisesti yhteydessä liikenne- ja viestintäministeriön koordinoimaan ja opetusministeriön ja Opetushallituksen kanssa toteuttamaan ”Tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa” -hankkeeseen.

Projektin kesto

2009-2011

Projektin rahoittaja

TEKES

Projektin osapuolet

University of Helsinki, Jyväskylä University, University of Oulu, Helsinki University of Technology
Tampere University of Technology, University of Tampere, VTT, Åbo Akademi, University of Turku

AAC Global, Arctic Connect, Arcturia, Aronet-esitysyhtiö, Datafisher, Datapolis, DNA Finland, Elisa, Finnet-liitto, Fronter, Hewlett-Packard, Humac, IBM, Intero, Kuusela Com, Mediamaisteri, Microsoft, Nokia, Opinsys, Oppifi, Otava, Otavan opisto, Pohjois-Hämeen Puhelin, Taloudellinen tiedotustoimisto, Teknologiakeskus Hermia Oy / COSS, TIEKE, Täsmätelevisio, WSOYpro

Espoo, Helsinki, Kauniainen, Lappeenranta, Larsmo, Oulu, Punkalaidun, Riihimäki, Rovaniemi, Ruovesi, Tampere, Turku

 

Viimeksi päivitetty: 23.2.2012