Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö (LET)

Hae opiskelijaksi

Lisätietoa Oulun yliopiston maisteriohjelmista löytyy osoitteesta https://www.oulu.fi/yliopisto/maisteri.

Katso Kasvatusalat > Kasvatustieteiden laaja-alainen maisteriohjelma > Learning, Education and Technology, Master's Programme in Education, Master of Arts (Education) (2y)

Kansainvälisessä LET-maisteriohjelmassa (Learning, Education and Technology) koulutetaan oppimisen asiantuntijoita, jotka osaavat hyödyntää teknologiaa erilaisissa oppimisen ympäristöissä. Opiskelijoillamme on uusin tutkimustieto oppimisesta, jota he osaavat soveltaa yksilön ja yhteisöjen oppimisessa. He osaavat käyttää ja arvioida erilaisten teknologisten oppimisympäristöjen hyödyntämisen tapoja osana vuorovaikutusta, oppimista ja sisältöjen tuottamista. Lisäksi ohjelman strategista oppimista ja yhteisöllisyyttä korostavat työskentelytavat kehittävät opiskelijoiden ongelmanratkaisutaitoja sekä kykyä työskennellä tehokkaasti erilaissa asiantuntijatiimeissä. Koulutuksemme valmentaa osaajia julkiselle-, yksityiselle- ja kolmannelle sektorille. Maisteriohjelmasta valmistuneet työskentelevät esimerkiksi opettajina, kouluttajina, koulutussuunnittelijoina, henkilöstökehittäjinä, projektipäällikköinä, koordinaattoreina, tutkijoina ja esimiehinä.

Viimeksi päivitetty: 9.9.2019