Haku LET-maisteriohjelmaan

Kansainvälisessä LET-maisteriohjelmassa (Master’s Degree Programme in Learning, Education and Technology) koulutetaan oppimisen asiantuntijoita, jotka osaavat hyödyntää teknologiaa erilaisissa oppimisen ympäristöissä. Opiskelijoillamme on uusin tutkimustieto oppimisesta, jota he osaavat soveltaa yksilön ja yhteisöjen oppimisessa. He osaavat käyttää ja arvioida erilaisten teknologisten oppimisympäristöjen hyödyntämisen tapoja osana vuorovaikutusta, oppimista ja sisältöjen tuottamista. Lisäksi ohjelman strategista oppimista ja yhteisöllisyyttä korostavat työskentelytavat kehittävät opiskelijoiden ongelmanratkaisutaitoja sekä kykyä työskennellä tehokkaasti erilaissa asiantuntijatiimeissä. Koulutuksemme valmentaa osaajia julkiselle-, yksityiselle- ja kolmannelle sektorille. Maisteriohjelmasta valmistuneet työskentelevät esimerkiksi opettajina, kouluttajina, koulutussuunnittelijoina, henkilöstökehittäjinä, projektipäällikköinä, koordinaattoreina, tutkijoina ja esimiehinä.

Seuraava haku kansainväliseen LET-maisteriohjelmaan on 1.11.2017 24.1.2018. Lisätietoja hausta Oulun yliopiston kansainvälisten maisteriohjelmien yhteisellä sivustolla (linkki sivustoon tässä).

Viimeksi päivitetty: 11.1.2018