Haku Koulutusteknologian sivuaineopintoihin

Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö tarjoaa koulutusteknologian perusopintoja (25 op) sivuaineopintoina Oulun yliopiston opiskelijoille. Koulutusteknologia sopii hyvin täydentämään opiskelijan asiantuntijuutta mihin tahansa oppimiseen ja koulutukseen liittyviin tehtäviin tähdättäessä.

Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat voivat hakea sivuaineopintoihin tiedekunnan yleisessä sivuainehaussa, joka järjestetään kevätlukukaudella. Muiden tiedekuntien opiskelijoille tai muissa oppilaitoksissa opiskeleville haku on elokuussa. Lisätietoa hakukäytännöistä ja -aikatauluista löytyy tiedekunnan sivuilta.

Viimeksi päivitetty: 5.9.2012